De wortels van de geneeskunde

16 december 2019

Door Anna Kruyswijk-van der Heijden

Wat wij als mens aan kennis vergaren, heeft vaak haar wortels in het verleden. Want mensen doen ervaring op in de tijd, al dan niet gebaseerd op een voortdurend bijgestelde theorie over hoe de wereld in elkaar steekt. Meestal gebeurt dit door ‘trial and error’, van je fouten leren. Ook in de geneeskunde is het zo gegaan en het is interessant om naar deze weg te kijken, in dankbaarheid voor degenen die onze gids zijn geweest.

Onze huidige geneeskunde komt voort uit de oudste vormen ervan met voedings- en leefstijladviezen, die in alle continenten zijn ontstaan. Deze zijn zonder uitzondering gebaseerd op een diepe verbondenheid tussen de mens, al het leven om hem heen, de seizoenen en de invloeden van de planeten in het heelal. Op de ritmes die voelbaar en zichtbaar zijn in de natuur en in een mensenleven. Geleidelijk kreeg men, door aandachtig observeren van de uitwerking van ritmes en allerlei invloeden op de individuele mens, inzicht in hoe ieder op eigen wijze reageert op wat het leven brengt, erdoor uit balans kan raken en hoe een mens ‘op maat’ begeleid kan worden naar een nieuw evenwicht. Van oudsher zijn planten en kruiden de meest basale hulpmiddelen hiervoor. Fytotherapie, de nu officiële naam voor de toepassing van geneeskrachtige planten, heeft een plaats in vrijwel alle natuurgeneeskundige stromingen die de mens als geheel bezien en gebruikmaken van natuurlijke methoden om de balans in gezondheid te verbeteren.1

De holistische visie die ten grondslag ligt aan natuurlijke geneeswijzen bestaat enerzijds uit de erkenning van de verschillende lagen waaruit ons ‘systeem’ is opgebouwd: fysiek, emotioneel, mentaal-sociaal en spiritueel-energetisch. Met name het laatste aspect vertegenwoordigt de vanzelfsprekende verbondenheid met en heelheid van alle leven: zelforganiserend en zelfgenezend.2 Want zoals de aarde een door geomagnetische velden pulserend levend organisme is, verbonden met zon, maan en de hele pulserende kosmos, zo bestaan ook wij uit een microkosmos van dezelfde pulserende energie die ons voedt en onlosmakelijk deelgenoot maakt van dit grote, zichzelf in stand houdende geheel. Anderzijds wordt naar alle invloeden op de gelaagdheid in ons systeem tegelijk gekeken: voeding, leefstijl, bioritme, leefomgeving, psychosociale en energetische invloeden. Naast adviezen op al deze gebieden, met als doel de verbindingen te herstellen, wordt gebruikgemaakt van natuurlijke middelen en natuurlijke behandelmethoden die het zelfgenezend vermogen ondersteunen. De meeste traditionele en complementaire geneeswijzen hebben een holistische visie als uitgangspunt.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 16 in het VNIG 1/20.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:

  1. Aakster C, Kortekaas F. (2016) Geneeswijzen in Nederland. Utrecht: Uitgeverij Ankh-Hermes. ISBN 9789020211733
  2. Oschman J. (2016) Energy Medicine, the scientific basis. Amsterdam:Elsevier. ISBN 9780443067297
  3. Sacket DL, Rosenberg WMC. (1995) The need for evidence-based medicine. J R Soc Med ;88:620-624
  4. GBD (2015) Mortality and causes of death coll. Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. Jan 10;385(9963):117-71
  5. Wopereis S. et al.(2017) Multi-parameter comparison of a standardized mixed meal tolerance test in healthy and type 2 diabetic subjects: the PhenFlex challenge. Genes & Nutr.;12:21
  6. WEF.(2011) The global economic burden of non-communicable diseases.
  7. Minihane AM. et al.(2015) Low-grade inflammation, diet composition and health: current research evidence and its translation. B J Nutr;114:999-1012
  8. WHO. (2019) WHO Global Report on Traditional and Complementary Medicine. Genѐve, 2019
  9. Kruyswijk- v.d. Heijden AM.(2018) Eenvoudig Gezond. Jouw Voeding, 6e druk ISBN 9789087593858
  10. Mc Craty R. et al.(2004) Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 2. A System-Wide Process? J Alt Complement Med 0(2):325-336