Homeopathie geïntegreerd in oncologische zorg

26 oktober 2020

Door Christine Zürcher

In 2019 presenteerde dr. Yecenia López Márquez op het European Congress of Integrative Medicine (ECIM) in Barcelona de resultaten van de complementaire homeopathische behandeling van kankerpatiënten die chemo- en radiotherapie ondergaan. Dr. López Márquez is verbonden aan het ziekenhuis Croix-Rousse in Lyon waar patiënten op de afdeling maag-, darm- en leverziekten al 20 jaar door een homeopathisch arts worden gezien binnen een multidisciplinaire aanpak. Eén dagdeel per week begeleidt dr. López Márquez door middel van consulten in het ziekenhuis kankerpatiënten om de bijwerkingen van radio- en chemotherapie tegen te gaan. Haar waardevolle bijdrage op het ECIM was aanleiding voor een interview.

Yecenia López Márquez – van oorsprong Venezolaanse – specialiseerde zich na haar studie geneeskunde in de medische microbiologie en doceerde dat vak als hoogleraar aan de universiteit van Caracas. Daarnaast was zij betrokken bij een cholera-uitbraak in 1992 en bij de bestrijding van hiv. Haar carrière maakte een opmerkelijke switch in de jaren daarna. Momenteel werkt Yecenia namelijk als vrijgevestigd algemeen en homeopathisch arts in Lyon en is in het ziekenhuis Croix-Rousse verantwoordelijk voor de homeopathische consulten voor chronische ziekten en oncologie.

Het is niet vanzelfsprekend dat een reguliere arts met homeopathie in aanraking komt en ermee gaat werken. Yecenia vertelt hoe zij het vak ontdekte en het haar hart veroverde: ‘Mijn eerste contact met de homeopathie was als patiënt in Caracas. Een kaakchirurg die ook homeopaat was, hielp me van herhaalde astma-aanvallen af met homeopathie. Deze ervaring wekte mijn nieuwsgierigheid. Toen ik in Frankrijk aankwam, ben ik homeopathie gaan studeren aan de universiteit omdat ik wilde begrijpen hoe deze geneeswijze werkt. Ik was erg enthousiast over de opleiding en besloot de homeopathie te integreren in mijn praktijk als arts, om zo over een breder instrumentarium te beschikken om de patiënten te kunnen helpen.’

Lees het gehele artikel vanaf pagina 22 in het VNIG 6/20.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. IPSOS. Les Français et l’Homéopathie. Geraadpleegd op 16 september 2020 van www.ipsos.com
  2. Rapport VICAN 5. La vie cinq ans après un diagnostic de cancer. Institut National du Cancer, juin 2018.
  3. Legrand, A. Etude de laprévalence de l’utilisation des médecines complémentaires par les patients atteints de cancer: A partir de 535 questionnaires recueillis d’avril à juin 2017 à Strasbourg. Geraadpleegd p 16 september 2020 van www.assh-asso.fr
  4. Shisso. Official recomendations. Geraadpleegd op 16 september 2020 van www.Shisso-info.com