Integratie begint met veiligheid

22 oktober 2018

Door: Toine de Graaf

Het Bnai Zion Medical Center in Haifa (Israël) is één van weinige ziekenhuizen in de wereld waar complementaire geneeskunde systematisch is geïntegreerd in de reguliere zorg. Zaken als acupunctuur, reflexologie, hypnose en geleide visualisatie zijn er kosteloos beschikbaar voor de patiënten. In 2010 startte het proces van integratie, onder leiding van dr. Elad Schiff. Hij moest obstakels overwinnen, zoals scepsis en geldgebrek. Maar het veiligheidsvraagstuk vormde de grootste uitdaging. ‘Integrale geneeskunde in een regulier ziekenhuis heeft alleen kans van slagen met een goede veiligheidsstrategie’, aldus Schiff.

Dr. Elad Schiff, die zelf met name acupunctuur en hypnose praktiseert, is al jarenlang een gevestigde naam binnen de integrale geneeskunde. Zo gaf de European Society of Integrative Medicine hem in 2017 een prijs voor het beste klinische onderzoekswerk binnen het vakgebied. Schiffs publicaties over de veiligheid van kruiden bij chemotherapie bijvoorbeeld zijn vermaard.
Toch is zijn grootste prestatie zonder twijfel het geslaagde proces van integratie binnen het Bnai Zion Medical Center in Haifa, waar hij directeur is van de ‘Internal Medicine and Complementary Medicine services’. Ook bijzonder: afgelopen voorjaar publiceerde zijn team een openhartige analyse van de veiligheidsaspecten die een rol speelden bij de integratie. Het is interessante leerstof voor alle ziekenhuizen in de wereld die een integrale geneeskunde overwegen. ‘Het belang van veiligheid mag niet worden onderschat’, zegt Schiff. ‘Eén serieuze fout met complementaire geneeskunde, bijvoorbeeld een infectie door een acupunctuurnaald, kan het gehele integratieproces in de waagschaal stellen’.

Maar eerst diende Schiff nog andere obstakels te overwinnen. Hij had toestemming nodig van de ziekenhuisleiding én financiële middelen, omdat complementaire geneeskunde ook in Israël niet wordt vergoed door de zorgverzekering. Nadat hij met succes onderzoeksgelden van de farmaceutische industrie had weten aan te boren, waarmee hij complementaire behandelaars zou kunnen betalen, diende hij nog de ziekenhuisleiding mee te krijgen. ‘Dat lukte toen twee directeuren van belangrijke afdelingen het initiatief steunden. Onder hen de directeur van de afdeling Algemene Chirurgie, die geïnteresseerd was in complementaire geneeskunde.’
Schiff en zijn collega’s lieten weinig aan het toeval over en besloten al op voorhand eventuele risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. Zo werden vooral veilige behandelvormen geselecteerd: acupunctuur, reflexologie, hypnose en geleide visualisatie. Daarbinnen werden nog extra beperkingen opgelegd. Zo zouden de acupuncturisten geen gebruik mogen maken van moxa, waarbij bijvoetkruid (Artemisia vulgaris) wordt verbrand boven acupunctuurpunten.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in het VNIG 6/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

Schiff, E., Levy, I., Arnon, Z., Ben-Arye, E. & Attias, S. (2018). First, keep it safe: Integration of a complementary medicine service within a hospital. Int J Clin Pract., 72(5):e13082.