Orgaandonatie

26 augustus 2020

Door Ineke Visser (Koedam)

Wij zouden het in deze ‘coronatijd’ bijna vergeten maar op 1 juli 2020 is het Actief Donorregistratiesysteem (ADR), de nieuwe donorwet, ingegaan. Tot 1 september krijgen Nederlanders de tijd hun keuze vast te leggen. Wie niets vastlegt, krijgt per 1 september een eerste brief met de vraag de keuze vast te leggen. Na zes weken volgt er een tweede brief en wie daar niet op reageert, krijgt ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij zijn naam te staan.

Steeds meer mensen voelen een zekere druk als het om donorregistratie gaat. Aan de nieuwe donorwet zijn jarenlange wervingscampagnes van de overheid voorafgegaan om donoren te werven en iets te doen aan het nijpende tekort aan organen in ons land. Met leuzen als: ‘Dat doe je toch’ of ‘Een leven redden, je hebt het in je’, is het morele appèl, de maatschappelijk druk – en soms ook de sociale druk uit de eigen omgeving – groot. De bereidheid om je organen te doneren, lijkt dan ook in eerste instantie een daad van liefde. Toch voelt het voor velen niet alleen maar goed. Ana Euson (48) is als buikdanseres vaak onder de mensen. Terwijl ze veel meningen van anderen hoort, kan ze zelf nog geen beslissing nemen over haar donorregistratie. En ze kan niet zeggen waarom ze twijfelt.1 Maar het niet weten of het nog niet weten en geen keuze maken, is vanaf dit najaar geen optie meer. Het is dan ook belangrijk om aarzelingen en twijfels serieus te nemen en een bewuste keuze te maken. Dat vraagt van ons verder te kijken dan de eenzijdige informatie en voorlichting die jarenlang vanuit de overheid naar ons toekwam. We hoorden over de schrijnende situaties van mensen die op de wachtlijst staan en wij horen de verhalen van succesvolle transplantaties, van mensen die weer volop in het leven staan of zelfs topsport bedrijven. Het zijn, vanzelfsprekend, verhalen die tot verbeelding spreken en die niemand van ons onberoerd zullen laten. Om echter een bewuste keuze te maken is het raadzaam om ook het perspectief van de donor in ogenschouw te nemen.

Meer informatie:
www.orgaandonorjaofnee.nl
www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in het VNIG 5/20.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. www.transplantatiestichting.nl
  2. Ineke Koedam (Visser). (2014). Een andere kijk op orgaandonatie. Verkenningen van het stervensproces. AnkhHermes, Utrecht.
  3. https://www.organfacts.net/notdead
  4. Paul Pearsall. (1998). Het geheugen van het hart. Lemniscaat, Rotterdam.
  5. Marieke de Vrij. (2009, 5e druk) Orgaandonatie en -transplantatie: belicht vanuit de ziel. De Vrije Mare, Zwolle.