BTW, hoe zit dat?

14 april 2017

Door: Tine Goedhart

‘Tine, ik ben lid van de VNT en daardoor geregistreerd bij de RBCZ. Zorgverzekeraars betalen mijn behandelingen deels terug aan mijn cliënten, als ze daarvoor verzekerd zijn natuurlijk. Dat is zo leuk: nu hoef ik geen btw meer af te dragen. Dat klopt toch?’, vraagt Ruut me. Ik zeg dat ik het niet zeker weet, dat ik het uit zal zoeken. Ik vraag diverse experts en snap steeds beter dat Ruut het niet snapt.

Wat is btw precies?
Stel: je hebt een bedrijf in theebekers. Je koopt theebekers in, beschildert ze en verkoopt ze.

Inkoop van 1 beker:
€ 10,00 excl. btw
21% btw € 2,10
________________
Totaal: € 12,10

Daarna bereken je hoeveel je vindt dat het beschilderen kost en hoeveel winst je wilt maken. Stel, je verkoopt het bekertje voor:
Prijs van 1 beker:
€ 17,00 excl. btw
21% btw € 3,57
________________
Verkoopprijs: € 20,57

Aan het eind van het kwartaal reken je af met de belastingdienst. Bij de inkoop van het bekertje heb jij aan je leverancier btw betaald (die hij afdraagt). Deze btw mag je nu terugvragen aan de belastingdienst omdat je ondernemer bent. En je moet de btw afdragen die je klant aan jou betaald heeft toen hij € 20,57 inclusief btw aan je betaalde voor het bekertje. ‘Ja, je hebt geld wat niet van jou is’, zegt Ruut als ik dat vertel. Dus jij draagt af: € 3,57 – € 2,10 = € 1,47. Die € 1,47 is de belasting op de waarde die jij met jouw inspanningen aan het bekertje hebt toegevoegd (die zeven euro verschil tussen in- en verkoopprijs). En vandaar de naam: belasting toegevoegde waarde. Het is een oude belasting, Prins Maurits gebruikte hem al in de tachtigjarige oorlog.

‘Overleg met je belastinginspecteur, vraag hulp en neem jezelf serieus dus
zoek je eigen situatie met je eigen informatie goed uit’

Waarom worden sommige natuurgeneeskundig therapeuten voor delen van hun handelen vrijgesteld van btw? Het betreft een vrijstelling op grond van art. 11 lid 1 onderdeel g van de Wet op de omzetbelasting. Dit gaat over de verzorging van mensen door mensen die daar een opleiding voor hebben gevolgd. Ik leg Ruut uit dat haar registratie bij RBCZ – die ze heeft dankzij haar geaccrediteerde opleiding – haar MBK-diploma en alle eisen van de VNT waaraan ze voldoet, maakt dat ze voor deze vrijstelling in aanmerking komt.

Belangrijk:

  • De belastingdienst hanteert 240 ECTS (dat is in principe een vierjarige hbo-opleiding) als maatstaf om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling. Dit mag je niet vergelijken met de maatstaven van zorgverzekeraars.
  • Je hebt alleen met zekerheid recht op btw-vrijstelling als je een verzoekschrift naar de inspecteur gestuurd hebt en schriftelijke toestemming hebt gekregen voor btw-vrijstelling. Stuur je diploma’s en de overige documenten die de belastingdienst voor deze aanvraag nodig heeft mee met je verzoek.
  • Btw-vrijstelling kent beperkingen. Groepstherapie is bijvoorbeeld wel btw-plichtig.
  • Het is essentieel om je aangiftes op tijd te doen. Je hebt geld van de belastingdienst op je rekening staan en daar moet je zorgvuldig mee omgaan.
  • Als je in een tijdvak geen btw terug te vorderen of af te dragen hebt, doe je een nul/nihil-aangifte.
  • Vrijgesteld van btw? Dan ook geen voorbelasting terugvragen. Bedenk vooraf of je hoge btw-belaste kosten maakt. Bijvoorbeeld: betaalt je bedrijf brandstof en onderhoud van je auto of andere kosten? Levert het winst op om wel of geen btw te hanteren?

‘Overleg met je belastinginspecteur, vraag hulp en neem jezelf serieus dus zoek je eigen situatie met je eigen informatie goed uit’, adviseer ik Ruut tot slot.

Meer informatie: www.belastingdienst.nl