Column Homeopathie: ‘Doe niet zo autistisch’

7 augustus 2012

Door: Alex Leupen en Mirjam van Zweeden

(Mirjam) ‘Doe niet zo autistisch’, hoor ik jongeren regelmatig tegen elkaar zeggen. Ze zeggen het al als iemand alleen op zijn kamer tv wil kijken in plaats van mee uitgaan. De achterliggende boodschap is duidelijk: je mag je niet ‘afsluiten’ maar moet meedoen met de groep. Samen optrekken in de vriendengroep vinden veel jongeren heel belangrijk.

Mijns inziens is het helemaal niet verkeerd om af en toe ‘autistisch te doen’. Ervoor kiezen om je voor een poosje in je eigen wereld af te zonderen. Tijd nemen om je eigen spoor te volgen, ook al vinden anderen dat gek.

‘Ervoor kiezen om je voor een poosje
in je eigen wereld af te zonderen.’

Een man die bij mij in coaching kwam, ‘bekende’ met zichtbare moeite dat hij een liefhebber was van het verzamelen van postzegels. Hij had namelijk het idee dat zijn hobby door veel mensen werd gezien als detaillistisch gefröbel dat nergens toe leidde. Toen ik vroeg wat hij er leuk aan vond, vertelde hij dat hij gefascineerd werd door de afbeeldingen en stempels uit al die verschillende landen door de tijd heen. Dat hij het heerlijk vond daar even helemaal in te duiken.
Helaas slokte zijn werk als manager in zijn huidige leven bijna al zijn tijd op, thuis waren er altijd nog klusjes dus ‘vrije tijd’ bestond voor hem nauwelijks meer, laat staan dat hij tijd had voor een hobby. Hij gaf aan zich uitgewoond te voelen, zich niet meer te kunnen opladen met nieuwe energie. Het gevolg was dat hij slechter functioneerde in zijn werk: hij nam minder initiatieven, vond geen creatieve oplossingen voor lastige zaken die zich aandienden. Zijn contacten met medewerkers en collega-managers verslechterden omdat hij niet meer de power voelde zich in hen in te leven en op hen af te stemmen. Je zou kunnen zeggen, hij lijkt wel…………

(Alex): Bovenstaand voorbeeld laat zien dat het functioneel kan zijn om je af en toe terug te trekken in je eigen wereld. Bij autistische kinderen en volwassenen spreken we echter van een contactstoornis. Zij kunnen bepaald gedrag, bepaalde houdingen, opmerkingen en gezichtsuitdrukkingen niet in hun context plaatsen. Hierdoor reageren ze niet adequaat en maken veel moeilijker verbinding met hun omgeving. Ze hebben de neiging zich af te zonderen in hun eigen wereld. Homeopathie kan autistische kinderen en volwassenen op weg helpen meer naar buiten te komen. Een voorbeeld uit mijn homeopathische praktijk:
Jos is viereneenhalf jaar oud als hij juni 2002 voor het eerst op mijn spreekuur komt. Hij heeft een ontwikkelingsachterstand en als diagnose een stoornis in het autistische spectrum. Zijn ouders klagen erover dat ze er geen hoogte van kunnen krijgen hoe het met hem gaat, dat ze hem moeilijk kunnen bereiken. Hij gebruikt bijna geen taal om met anderen te communiceren, vertelt niets uit zichzelf. Wel herhaalt hij regelmatig de laatste twee woorden van een ander (echolalie). Ook maakt hij af en toe dierengeluiden. Hij raakt in paniek bij nieuwe dingen en is nog niet zindelijk. Hij heeft een erg beperkt eetpatroon. Als het te druk voor hem wordt, pakt hij zijn plastic ringen die hij tijdenlang om zijn handen laat draaien.

‘Hij raakt minder snel in paniek…’

In een jaar geef ik hem Barium muriaticum, een middel dat past bij kinderen met een sterke taal- en ontwikkelingsachterstand en later Helium, een edelgas. Edelgassen zijn elementen die geen verbinding aangaan met andere elementen. Helium staat in dit geval voor kinderen met een gebrekkige ik-ontwikkeling. Het is volgens Jan Scholten een belangrijk middel voor autistische kinderen. De middelen hebben een positieve invloed op Jos. Hij raakt minder snel in paniek, praat meer en duidelijker, vertelt thuis dingen die hij op school heeft meegemaakt. Hij eet meer soorten voedsel. Hij heeft leren fietsen zonder zijwielen en binnen drie maanden was hij dag en nacht zindelijk.

Meer informatie:
www.krokuscreatie.nl
www.homeopathie-utrecht.nl