Column Homeopathie: Verdriet

2 april 2012

Door: Alex Leupen en Mirjam van Zweeden

Alex Leupen
Verdriet is voor veel mensen onverdraaglijk en onverteerbaar (zie ook het artikel ‘Niet te verteren’ in dit nummer). Daarmee wordt het een molensteen die ze hun hele leven om de nek meezeulen. En naarmate ze ouder worden en hun krachten afnemen lijkt de steen steeds zwaarder. Het is bijvoorbeeld bekend dat veel mannen die het concentratiekamp overleefd hebben, geneigd zijn hun hele leven heel hard te werken om maar niets te voelen van hun verdriet en pijn. Maar als ze met pensioen gaan, komen alle emoties weer met een boemerangeffect terug.

Uit mijn praktijk geef ik een ander voorbeeld van iemand met ingehouden verdriet. Dhr. S. is 35 jaar oud en wordt al 15 jaar geplaagd door hevige migraine-aanvallen die elke week terugkomen. De migraine is ontstaan na een psychische crisis in zijn leven naar aanleiding van seksueel misbruik in zijn jeugd. De psychische pijn was onverdraaglijk voor hem, na de crisis en het gebruik van anti-depressiva verdween deze psychische pijn en kwam de migraine op. Ik zie de migraine als een equivalent voor onderdrukt oud zeer. De hoofdpijn kwam elke week terug als de man met de hamer.

‘…komen alle emoties weer met
een boemerangeffect terug.’

Ik gaf hem op basis van de symptomen van de migraine het homeopathisch geneesmiddel Menyanthes, een waterplant. Dit middel is gemaakt van waterdrieblad, een plant die letterlijk met zijn wortels in de modder staat. De waterplanten in de homeopathie staan voor de splitsing van de boven- en de onderwereld. De bovenwereld is sereen en prachtig, denk ook aan de bloemen van de waterlelie en de lotus. De onderwereld bevat alle ‘shit’ uit je leven, de duistere emoties en angsten, denk aan de wortels in de modder. Een homeopathisch middel gemaakt van een waterplant helpt je de boven- en de onderwereld te integreren en heel te worden. Na enkele doses Menyanthes werd de migraine veel minder en kwam er weer oud zeer omhoog. Hij kon er ditmaal mee aan de slag in de vorm van psychotherapie en creatieve therapie. Hierdoor bloeide hij weer op.

Meer informatie:
www.krokuscreatie.nl
www.homeopathie-utrecht.nl