‘De laatste strohalm’

23 april 2018

Door: Jan Blaauw

Binnen de orthomoleculaire en iedere andere natuurgeneeskundige praktijk krijg je soms cliënten die ten einde raad zijn en jouw praktijk bezoeken als laatste strohalm. Hoe ga je daarmee om als dat bij jou gebeurt?

In eerste instantie is het van belang om de doelstelling van het consult over en weer duidelijk te krijgen. In het belang van de cliënt moeten we voorkomen dat hij onterechte verwachtingen heeft. Maak duidelijk wat de cliënt van je mag verwachten en wat niet. Persoonlijk wil ik niet de ‘laatste strohalm’ zijn. Het is bovendien geen hulpvraag.

Wat ik zelf doe als een cliënt mij toch ziet als die laatste strohalm, is dat ik helder en duidelijk mijn werkwijze doorneem. Daarbij geef ik ook aan wat ik van de cliënt verwacht binnen het consult. Dat is meteen een manier om mijn grenzen aan te geven.
Vervolgens vraag ik de cliënt wat hij van mij verwacht ten aanzien van zijn klachten. Dat hij minder pijn heeft, meer energie krijgt, een betere en minder pijnlijke stoelgang krijgt, gerichte aanvullende onderzoeken bij de huisarts kan aanvragen? Ik inventariseer daarbij ook welke resultaten al wel behaald zijn met eerdere behandelingen en welke wensen er leven.

De ervaring heeft me geleerd dat een cliënt een behandelaar als die laatste strohalm gaat zien door mond-tot-mondreclame, dingen die ze hebben gelezen over de behandelaar of de geneeswijze, het feit dat een praktijk al langer bestaat of door een aanname. Het is dus vaak een verwachting, suggestie of illusie en het is goed het beeld van de cliënt al in het begin tot meer realistische proporties terug te brengen.

Soms zijn deze cliënten al bij verschillende andere behandelaars geweest en hebben daar onvoldoende resultaat behaald. Soms zijn ze ook nu nog onder behandeling bij een of twee collega’s. Bevraag je cliënt hierop. Bij meerdere therapeuten tegelijkertijd in behandeling zijn, kan voor- en nadelen hebben. Wat betreft de nadelen kun je denken aan interactie of overdosering van meerdere voorgeschreven middelen of de verwarring die bij de cliënt kan ontstaan door uiteenlopende gezichtspunten van twee of meer behandelaars. Daarnaast kun je je afvragen of de kosten niet hoger zijn dan de baten, als je naar meer behandelaars tegelijkertijd gaat. Dat is uiteraard aan de cliënt zelf, maar je kunt dat wel bespreekbaar maken in jouw praktijk. Als het echter gaat om twee verschillende behandelwijzen, dan kan het wel positief zijn omdat dit tot synergie kan leiden. Toch is ook hier waakzaamheid en onderling overleg geboden, zodat op tijd bijgestuurd kan worden als dat nodig is.

Graag wil ik ook je aandacht vragen voor het ethische aspect. Mensen die op zoek zijn naar een laatste strohalm, kunnen nog weleens labiel zijn en snel te overtuigen. Het is onze verantwoordelijkheid om integer en betrouwbaar te zijn en ons niet te laten verleiden tot onnodige behandeling omwille van ons ego of inkomsten. Het belang van de cliënt staat voorop en duidelijkheid is daar een eerste voorwaarde voor. Want elke cliënt verdient de best mogelijke zorg en aandacht binnen de mogelijkheden van je kunnen.