Eén opleidingsinstituut voor integrale geneeskunde?

27 augustus 2018

Door: Frans Kusse

In oktober 2015 ging een groep van dertig, meest jonge (huis)artsen van start met een postacademische opleiding tot arts voor integrale geneeskunde. Deze opleiding wordt georganiseerd door de Academy for Integrative Medicine (AIM), in navolging van de ontwikkeling in de Verenigde Staten waar Integrative Medicine aan meer dan zeventig academische centra wordt gedoceerd.

Binnen de AIM werken alle artsenverenigingen samen die de integrale visie onderschrijven. De onderwijscommissie en het bestuur wordt gevormd door artsen en andere professionals vanuit de gezondheidszorg en in de adviesraad hebben momenteel zes hoogleraren geneeskunde zitting, naast wetenschappers en beleidsmakers. Docenten zijn hoogleraren, artsen, wetenschappers en ervaringsdeskundigen.

Begin dit jaar studeerden de meeste artsen van de eerste lichting af, gevolgd door een tweede groep in juni. Zij zullen de basis gaan vormen van een nieuwe beweging in Nederland, de integrale gezondheidszorg, waarbij de patiënt werkelijk centraal staat, de behandelaar meer de coach is en waarbij gebruik gemaakt wordt van alle behandelmethoden waar een wetenschappelijke basis voor bestaat. Motto: gezondheid bevorderen zover dat mogelijk is, klachten bestrijden als dat nodig is.

Op 13 oktober aanstaande is er een introductiedag van deze opleiding, waar docenten van de AIM het nieuwe curriculum zullen toelichten. In de afgelopen twee jaar heeft het curriculum zich ontwikkeld tot een eenjarige opleiding van tien blokken waarvan Leefstijlgeneeskunde de basis vormt.
De AIM was overigens betrokken bij het recente manifest Leefstijlgeneeskunde dat in april 2018 in verschillende dagbladen en in Zorgvisie verscheen. Er is zelfs een motie kamerbreed aangenomen waarin de regering wordt gevraagd leefstijlgeneeskunde binnen de Nederlandse gezondheidszorg te implementeren.

Tijdens de opleiding krijgen artsen actuele kennis over voeding, beweging, stressvermindering, zingeving en motivational interviewing. Daarnaast leren zij een houding aan waarbij de patiënt/cliënt zoveel mogelijk de regie heeft en de mens in zijn geheel wordt gezien.
Aan het eind van deze opleiding wordt de arts in staat geacht adviezen te kunnen geven op het gebied van leefstijl als preventie en met leefstijlgeneeskunde mensen te kunnen begeleiden bij veel voorkomende ziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, en kanker.

Tijdens de opleiding worden de grondbeginselen, de wetenschappelijke onderbouwing en de praktische mogelijkheden van enkele complementaire behandelmethoden onderwezen, met name van natuurgeneeskunde, antroposofische geneeskunde, medische acupunctuur en homeopathische geneeskunde. Mind-body geneeskunde – in de Verenigde Staten een erkend vakgebied – vormt een vast onderdeel van de opleiding.
Er zijn meerjarige vervolgopleidingen ontwikkeld die naadloos aansluiten op de eenjarige basisopleiding. Zo is de driejarige opleiding homeopathische geneeskunde onder de vlag van de AIM gekomen, organiseert de academie voor antroposofische gezondheidszorg de opleiding antroposofische geneeskunde en wordt er binnen de AIM een driejarige verdiepingsopleiding leefstijlgeneeskunde ontwikkeld.

De AIM heeft het streven om hét instituut in Nederland te gaan vormen voor de postacademische opleiding en nascholing in integrale geneeskunde. Daarbij wil zij nauw samenwerken met alle stakeholders, zoals de academische centra, de beroepsverenigingen, patiënten-/cliëntenorganisaties en onderzoeksinstituten. De opleiding van de AIM blijkt ook heel geschikt te zijn voor andere BIG-geregistreerde beroepen, zoals nurse practitioners, physician assistants, verloskundigen, fysiotherapeuten, gezondheidspsychologen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners. De wens om de AIM uit te breiden naar post-hbo-niveau leeft en zal in de komende tijd verder worden uitgewerkt.

Meer informatie: www.aiga.nl