Platform Integraal Natuurlijk

20 juni 2011

Door: Ellen Vunderink

Met dank aan de visionairs die het fundament bouwden voor Platform IN

Platform Integraal Natuurlijk neemt steeds vastere vormen aan. Een samenwerkingsovereenkomst in de maak is een uiterlijke weerslag van die vastere vorm. Samen werken aan een notitie over de eisen waarvan wij vinden dat ze gesteld moeten worden aan onze therapeuten is een inhoudelijke manifestatie. Samen een visie ontwikkelen over hoe ons op te stellen naar zorgverzekeraars, koepels en ook de overheid.

Het Platform is een nieuwe beweging. Om ons heen horen we zeggen dat de tijd er rijp voor is. Wat is het dat nu het gevoel overheerst om ons gezamenlijk in te zetten voor dat grote goed dat we de integraal-natuurlijke zorg noemen? Een logisch gevolg van alle veranderingen op aarde in deze tijd? Ja, natuurlijk, dat speelt mee. Maar het is ook wel een gemakkelijke verklaring.

Toen ik op de lagere school zat, lagen er bij ons thuis op tafel boeken en nieuwsbrieven van pioniers in binnen- en buitenland op het gebied van alternatieve geneeswijzen. Ik herinner me hoe belangrijk mijn ouders het vonden dat er anders naar geneeswijzen werd gekeken dan onze ‘gewone’ huisarts deed.

Nog veel eerder waren er visionairs die het lef hadden om iets dat in de schaduw was gekomen van de nieuwe ontdekkingen en wetenschap, weer in het licht te zetten: de oude geneeswijzen. Dit zijn mensen die hun idealen hebben gevolgd, en durfden te luisteren naar hun eigen wijsheid, ondanks de ontwikkelingen in de nieuwe wetenschap. En ondanks de acceptatie van die nieuwe geneeswijzen en het dedain waarmee de oude soms werden bekeken.

Dit zijn mensen die zonder beroepsopleiding aan de slag gingen, want er waren nog geen beroepsopleidingen. Ze deden wat voor hen goed was. Die mensen staan aan de basis van wat nu de complementaire gezondheidszorg is.

De gehele gastcolumn is te lezen op pagina 23 van VNGK 4/11