Wat schrijf je op je website?

25 april 2019

Door Tine Goedhart

Veel holistisch therapeuten hebben een website. Wat schrijf je over de onderwerpen van je keuze op je site? Wat mag wel en wat niet en van wie?

Nederland kent geen overheidsorgaan met regels voor complementair therapeuten, zoals regulier in de BIG voorzien is. Dat kan een kracht zijn, maar ook een zwakte. Als je ‘het’ verkeerd doet, krijg je bezoek, controle, en/of boete van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Dit kan bij therapeuten een gezonde voorzichtigheid geven, of een ongezond gevoel van willekeur over ‘het’. Eerst een kleine metafoor: stel je twee boeren voor met elk een stuk land en een gezamenlijke grens. Op welke plek bespreken zij de grenzen van hun land? Inderdaad: niet in het midden van een weiland, maar aan de randen. Wat ‘het’ is, kan in genuanceerd debat verhelderd worden, maar dat kan ook vanuit je eigen kern.

De basis: je hebt een drie- of vierjarige complementaire therapeutenopleiding op hbo-niveau afgerond en je bijscholingen zijn op orde. Dan terug naar een onderdeel van je zakelijke kern: je site. Meestal schrijf je iets over je opleiding en je accreditaties met logo’s van de (beroeps)verenigingen. Bij je beroepsvereniging ben je ingeschreven onder je werkvorm (bijvoorbeeld shiatsu), daar zijn je prestatiecode en je AGB-codes op afgestemd en daarmee de vergoeding van je behandeling door zorgverzekeraars. Als je wilt dat je cliënt de behandeling vergoed krijgt, mag je kleine zijstapjes maken: bijvoorbeeld een massage afronden met een klankschaal. Echter, je mag jezelf geen ‘klankschaaltherapeut’ noemen na een bijscholing met klankschalen en 80 procent van je behandeling met klankschalen doen. Dat klinkt voor de hand liggend, maar dat is het niet. De beroepsvereniging kijkt bij visitatie of websites van de leden kloppen met hun geaccrediteerde werkvorm en gebruikte prestatiecodes. Het is soms nodig dat we leden erop aanspreken dat hier incongruentie in is.

Een andere grens is: met wie vergelijkt een complementair therapeut zichzelf? Ik hoor therapeuten vergelijkingen met artsen maken in hun wens tot genezen. Als therapeut mag je jezelf uiterst serieus nemen, maar ken je grenzen: je kan jezelf niet vergelijken met een arts. Vraag jezelf af welke rollen in de reguliere gezondheidszorg vergelijkbaar zijn met de opleiding en ervaring van complementair therapeuten. Fysiotherapeut, manueel therapeut, chiropractor en diëtist zijn dan goede vergelijkende werkvormen. Wanneer stuurt een fysiotherapeut de cliënt terug naar de huisarts voor verder onderzoek of diagnose? Een diëtist geeft misschien advies om meer te bewegen, maar verwijst de cliënt door naar een fysiotherapeut voor concrete invulling.

Op psychisch gebied geldt hetzelfde. Je hebt medische en/of psychosociale basisvakken gedaan. Maak in de basis van je handelen onderscheid tussen een stem geven aan ‘het is niet goed met deze cliënt’ (die je vervolgens terugstuurt naar de huisarts) of een naam geven aan wat er vanuit jouw invalshoek niet goed is en daarmee te veel op een diagnostisch vlak komen. Ook claimen therapeuten regelmatig op hun site dat ze ziektes kunnen genezen, dat is een grote stap verder dan een mooie behandeling hebben voor een ziektebeeld. Dat laatste kan je prima schrijven. Het eerste zou ik liever niet zien.

Deze basiswaarden hebben een plek in de toonzetting van je website, de rol die je jezelf geeft en de claims die je wel of niet maakt op je site.