Orthica Health Science Congres 2019

Op donderdag 19 september organiseert Orthica het ‘Orthica Health Science Congres 2019’.

Dit jaar bestaat de congresdag uit een parallelprogramma. Er is een wetenschapspodium waar wetenschappers hun bevindingen delen en een inspiratiepodium waarop bevlogen professionals de mogelijkheid krijgen om hun eigen visie, behandelmethoden of overtuigingen op het gebied van voeding, leefstijl en mindset aan het publiek te presenteren.

Locatie:
Theater Flint te Amersfoort

Voor meer informatie kunt u terecht op www.orthicahealthscience.nl