De praktijk van Aimée van den IJssel

21 december 2016

Door: Karin de Jonge

Werken met zielservaringen…. Sommige mensen zullen zich hierbij misschien even achter de oren krabben, maar voor Aimée van den IJssel is dit dagelijkse kost. Als regressie- en reïncarnatietherapeute begeleidt ze mensen in haar praktijk ‘Innerlijke dimensies’ met vragen die dieper reiken. Voor dit themanummer over bezieling gaan we graag in gesprek met deze therapeute die veel ervaring heeft in het werken met de ziel, maar vooral ook zelf met hart en ziel werkt en leeft. In haar warme, sfeervolle praktijkruimte in Driebergen vliegt de tijd voorbij als Aimée vertelt over zielservaringen, kwantumfysica, reïncarnatietherapie en diepe transformaties.

Pratend over de ziel… waar hebben we het dan eigenlijk over? ‘De ziel is wie we ten diepste zijn’, vertelt Aimée. ‘Ons lichaam, onze gedachten en gevoelens, onze handelingen, dat alles kan je zien als een soort verpakking, nodig voor het leven hier op aarde. In al onze aardse levens doet de ziel steeds weer nieuwe ervaringen op en daarom is het belangrijk dat de ziel zo veel mogelijk kan ‘aarden’. Dat gebeurt door te doen waarvoor je hier bent gekomen, wat bij je ‘aard’ past. Ondanks de stand van de wetenschap is de ziel nog steeds niet te meten, hoewel de kwantumfysica steeds verder komt met kennis over energie en trillingsniveaus. En veel mensen kunnen de ziel wel ervaren, zoals bij een sterfbed, als de ziel het lichaam verlaat. Ook zeggen we vaak over mensen die met veel passie leven, dat ze ‘uitstraling’ hebben. Bewust of onbewust kunnen we die zielsenergie dus waarnemen.’

Meer informatie: www.innerlijkedimensies.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 40 in het VNGK 1/17.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.