Fysiologische/psychologische effecten van massage bij stress

5 augustus 2014

Door: Els Smits

We zijn allemaal wel bekend met de stressreactie, waarbij adrenaline, noradrenaline en cortisol vrijkomen in het lichaam. Nuttig en normaal gesproken weer geneutraliseerd nadat we de stressfactor het hoofd geboden hebben. Bij stress neemt de hartslag toe, gaat de bloeddruk omhoog en spannen spieren aan. Langdurige stress is niet goed voor de gezondheid en levert lichamelijke klachten als hoofdpijn en pijnlijke spieren op. Massage ontspant niet alleen de spieren maar ook de geest en lijkt een goede therapie om stress te beteugelen. Maar wat is het fysiologische en psychologische effect ervan in het lichaam?

Chronische stress heeft pathologische gevolgen en kan resulteren in fysiologisch of psychologisch disfunctioneren. Gevolgen van chronische stress kunnen onder andere een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, schildklierproblemen, diabetes en depressie zijn. Het is een lijst die oneindig veel langer gemaakt kan worden. De belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld, hart- en vaatziekten, kanker en longziekten, worden aan stress gerelateerd. Om die reden zijn therapieën die de schadelijke gevolgen van stress kunnen verminderen en voorzien in goede copingstrategieën essentieel voor een gezond bestaan. Je zou verwachten dat massage gezondheidsbevorderende effecten heeft als een lagere bloeddruk, een lagere hartslag en minder cortisol in het bloed. Maar eenduidige onderzoeksresultaten die daarop wijzen blijken tot op heden lastig te vinden. Bij het Touch Research Institute in Miami doet Tiffany Field met haar team sinds 1992 continu onderzoek naar de effecten van massagetherapie. Belangrijke effecten die door hen zijn waargenomen zijn een afname van een drietal factoren: spanning, depressie en stresshormonen.

 

Lees het gehele artikel vanaf pagina 23 in het VNGK 5/14.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
www6.miami.edu
Physiological adjustments to stress measures following massage therapy: a review of the literature. Albert Moraska et al. Evid Based Complement Alternat Med. 2010 Dec;7(4):409-18.
Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy. Tiffany Field et al. Int J of Neuroscience, 2005, Vol. 115, No. 10 , Pages 1397-1413.
Psychological Stress and the Human Immune System: A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry. Suzanne C. Segerstrom, Gregory E. Miller. Psychol Bull. Jul 2004; 130(4): 601–630.
De oxytocine factor. Kerstin Uvnäs-Moberg. 2007.
Inlevingsvermogen – Voelen wat een ander voelt. A. Pek, december 2005. www.psychologiemagazine.nl