De functie van koorts bij kinderen

17 augustus 2011

Door: Jan Blaauw

Kenmerkend aan kinderziekten is dat kinderen binnen zeer korte tijd koorts en zelfs vrij hoge koorts kunnen ontwikkelen. Deze koorts kan soms na een nacht weer spoorloos verdwenen zijn. Vanaf 38°C spreken we over koorts. De hoogte van de koorts is niet direct indicatief voor de ernst van de aandoening. Soms bij een eenvoudige griep waar niet veel last van hoeft te ontstaan, kan de temperatuur oplopen tot 40°C. Koorts heeft echter een functie en zou niet altijd onderdrukt moeten worden.

Koorts niet onderdrukken
Bij de behandeling van koorts is het van belang de activiteit van het kind in te schatten en in de gaten te houden. Het ene kind heeft de temperatuurstijging nodig om de activiteit van de stofwisseling op te voeren. Bij het andere kind moet worden voorkomen dat het teveel verzwakt wordt door een overmatige koortsreactie. Het is belangrijk, behoudens uitzonderingen, de koorts niet te onderdrukken, tot aan de levensgevaarlijke grenswaarde. Deze waarden kunnen per individu verschillen.

Bij koorts met meer dan 40°C, vooral met koele huid, evenals koortsstuipen, en bij verminderde alertheid is het advies om er een arts bij te halen.

Uitwendig aanvoelen van warmte (koorts)
Met de handrug voelen hoe warm het voorhoofd, de nek en de buik zijn. Voelt de huid aan de ledematen, en dan met name de kuiten, koel aan en is de temperatuur bijvoorbeeld 38°C, dan zal de temperatuur nog verder kunnen oplopen.
Kuiten en voeten worden pas heet, als de temperatuurstijging voorbij is en het lichaam zelf warmte wil afstaan. Tot die tijd moeten dus geen kuitwikkels worden toegepast; later in dit artikel wordt hieraan aandacht besteed. Het kind warm toedekken en een hete thee geven (kruidenthee).
Voelt de huid tot en met de kuiten heet aan, dan wel een kuitwikkel geven, als er sprake is van hoge (extreme) temperatuur.

Lees dit artikel verder vanaf pagina 16 in VNGK 5/11

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.