Medische basiskennis, hoe zat dat ook alweer?

17 augustus 2011

Door: Els Smits

Als natuurgeneeskundig therapeuten zijn wij onderlegd in de medische achtergronden van de klachten van onze cliënten. Behalve dat zorgverzekeraars daar een steeds grotere nadruk op leggen, vinden ook beroepsverenigingen dit van belang als waarborg voor de professionaliteit van hun leden. Bovendien is het noodzaak dat we dezelfde taal spreken als reguliere artsen en paramedici, willen we die zo nodige brug slaan tussen de reguliere en de complementaire geneeskunde.

Net als ieder ander vakgebied vraagt medische basiskennis om onderhoud. Weten waar dingen terug te vinden is belangrijk, maar parate kennis en herhaling en verfrissing van eerder opgedane kennis is misschien nog wel belangrijker. Daarom ter introductie een verdieping van de medische achtergrond van het ziektebeeld dat in het omslagartikel aan bod is gekomen: burn-out en aan de basis daarvan stress. Hoe zat dat ook alweer met die hormonen en het zenuwstelsel?

Stress is een natuurlijke reactie van het lichaam op prikkels van buiten en speelt een belangrijke rol in het herkennen van en reageren op situaties die als bedreigend ervaren kunnen worden. Het zet aan tot de bekende vecht- of vluchtreactie; het lichaam maakt zich klaar om de confrontatie aan te gaan of om zo snel mogelijk weg te komen. In die zin is stress nodig voor het overleven en het behoud van de gezondheid. Te lang aanhoudende stress, die niet of te weinig gevolgd wordt door een periode van rust en herstel, is zowel fysiek als mentaal schadelijk voor de gezondheid.

Fysiologisch gaat het bij stress om een samenwerking van het zenuwstelsel en hormoonstelsel. De koppeling tussen zenuw- en hormoonstelsel vindt plaats in de hypothalamus en de hypofyse. Het zenuwstelsel geeft prikkels door via de zenuwbanen, terwijl het hormoonstelsel prikkels doorgeeft door afgifte van hormonen aan de bloedbaan.

Het complete artikel leest u vanaf pagina 44 in VNGK 5/11

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
Merck Manual – Medisch Handboek
Anatomie en fysiologie van de mens, L.L. Kirchmann
Ziekzijn: signalen van de ziel, R. Dahlke