Muziektherapie voor kinderen met kanker

04 Feb, 2021

Kinderen in het ziekenhuis krijgen vaak muziektherapie om stress, angst en depressieve gevoelens te verminderen. In een systematische review is onderzocht in hoeverre muziektherapie ook kinderen en adolescenten met kanker kan helpen, zowel op fysiek als mentaal vlak.

Voor de systematische review werd in een aantal databases (PubMed, PsycInfo en SCOPUS) gezocht naar studies in de leeftijdsgroep 0-24 jaar met de sleutelwoorden kanker/oncologie en muziek. Er werden 462 studies gevonden, waarvan er uiteindelijk 19 met 596 participanten werden geselecteerd. De muziektherapie was te verdelen in drie verschillende types: alleen luisteren, zelf actief deelnemen of een combinatie van luisteren en zelf actief deelnemen.

Uit de review bleek dat de muziektherapie een significante vermindering van psychische stress gaf. Daarnaast werd duidelijk dat met name het zelf actief meedoen aan de muziektherapie het gevoel van welbevinden bij deze kinderen verhoogde. Acht studies onderzochten de effecten op de subjectieve pijnbeleving van de kinderen, maar hier bleken de resultaten niet overtuigend te zijn.

Ook kinderen met kanker hebben baat bij muziektherapie, is de conclusie van de onderzoekers. Het heeft positieve effecten op hun mentale en fysieke gezondheid. Zij plaatsen wel de kanttekening dat het moeilijk is om de onderzoeksresultaten te generaliseren, omdat de onderzochte interventies veel van elkaar verschilden.

Bronvermelding:
Facchini, M. et al. The role of music therapy in the treatment of children with cancer: A systematic review of literature. Complementary Therapies in Clinical Practice Volume 42, February 2021, 101289, doi: 10.1016/j.ctcp.2020.101289