Doorbraak in de behandeling van chronische pijnen?

10 juni 2011

Door: Huub Koning

Patiënten met chronische pijnen, met name ernstige neuropathische pijnen, zijn vaak ten einde raad. Ondefinieerbare oorzaken, klachten waar de reguliere pijnmedicatie geen of nauwelijks vat op heeft, onbegrip vanuit de directe omgeving… Wereldwijde ervaringen gedurende langere tijd bieden wellicht hoop voor mensen met deze klachten in de vorm van een nieuwe lichaamseigen stof die bij orale toediening in het geval van chronische pijnen en ontstekingen de tekorten van deze stof aanvult. Tot op heden zijn er geen bijwerkingen en interacties gemeld bij het gebruik van dit product door de inmiddels ruim 800.000 gebruikers wereldwijd. Te mooi om waar te zijn?

Pijnweetjes
In 2000, heeft het NIPO een onderzoek uitgevoerd naar het vóórkomen van chronische pijn, dat wil zeggen pijn die regelmatig en gedurende langere tijd optreedt en langer dan zes maanden aanhoudt. De bevindingen van het NIPO waren dat zeker 2,5 miljoen Nederlanders ouder dan 18 jaar last hebben van chronische pijn en maar liefst 28% van de mensen ouder dan 60 jaar. Van deze laatste categorie wordt één op de vijf inmiddels langer dan 20 jaar dagelijks gehinderd door ernstige pijn. Belangrijkste oorzaken van die pijn zijn artrose en lagerugklachten. Behandeling vindt vooral plaats door de huisarts (51%), de fysiotherapeut (34%) en de reumatoloog (15%). Pijnbehandeling is echter vaak niet effectief of levert veel bijwerkingen op, waardoor het dagelijks leven ernstig beïnvloed wordt, in negatieve zin uiteraard.
Dat pijn, maar zeker ook pijnbehandeling, een groot probleem vormt, is af te leiden uit het feit dat de Erasmus Universiteit begin dit jaar een hoogleraar Pijngeneeskunde heeft benoemd, namelijk prof. dr. Frank Huygen. In zijn oratie van 18 februari 2011 stelt hij:
‘Pijn wordt nog te veel gezien als iets wat bij een aandoening hoort, terwijl het eigenlijk een disease in its own right – een aandoening op zich – zou moeten zijn. Voor aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten en kanker wordt allerlei beleid ontwikkeld. Dat is een goede zaak, maar chronische pijn komt bij veel meer mensen voor. Uitbreiding van het specialisme pijngeneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek naar chronische pijn is hard nodig.’
Een van de lastigst te behandelen pijnen is de zogenaamde neuropathische pijn. Dit is pijn die ontstaat door een beschadiging van het centrale zenuwstelsel of van de zenuwen zelf.

Meer informatie: www.neuropathie.nu

Het complete artikel leest u vanaf pagina 14 in VNGK 4/11.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.