Kinesiologie bij ADHD en autisme

13 oktober 2011

Door: Jitske Rutte

Jitske Rutte kreeg een dochter met PDD-NOS. Dit bracht haar op het pad van de kinesiologie, en heeft haar zelfs bewogen om een werkwijze te ontwikkelen voor neurologische aandoeningen zoals ADHD en autisme. In dit artikel introduceert zij deze specialisatie.

Wat is kinesiologie?
Kinesiologie betekent letterlijk de leer van de beweging. Dit heeft twee redenen van toepassing: ten eerste werkt kinesiologie met spiertesten om uit te zoeken waar de balans in het lichaam verstoord is geraakt en hoe de balans weer kan worden hersteld. De tweede reden is dat kinesiologie, zoals veel natuurgeneeswijzen, werkt met energie die vrij moet stromen door alle cellen van het lichaam. Ieders levenskracht zorgt voor orde in onze systemen en herbouwt en vernieuwt onophoudelijk onze cellen. Als deze energie ergens verandert, noemen we dat stress. Als de energie in een cel niet stroomt, kan die cel zijn werk niet doen. Dat leidt tot klachten. Door de energie te herstellen, kunnen de cellen herstellen en kan het lichaam weer beter functioneren.

Kinesiologie en neurologische aandoeningen
Kinesiologen hebben allemaal ongeveer dezelfde basiskennis. Er zijn echter veel verschillende specialisaties. Eén van de specialisaties heb ik zelf ontwikkeld. Deze heb ik de neuro-energetische transformatietechniek (NETT) genoemd. Hiermee kunnen stoornissen worden behandeld die voortkomen uit neurologische disbalansen. Dit zijn stoornissen als ADHD/ ADD, concentratieproblemen, dyslexie en andere leerproblemen en autisme/gedragsproblemen. De factoren die hierbij betrokken zijn, zijn in grote lijnen hetzelfde. Kinderen met deze klachten hebben altijd problemen op meerdere gebieden, zoals grove of fijne motoriek, zintuiglijke prikkeling, houvast nodig aan structuur of voorbereiding.

Het gehele artikel is te lezen vanaf pagina 70 in het VNGK 6/11

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.