Acupunctuur in het basispakket

18 oktober 2011


PERSBERICHT NAAV – 5 oktober 2011 – Acupunctuur levert duidelijk meerwaarde op in de zorg. Het is een methode die – zeker in een tijd van vergrijzing en kostenreductie in de gezondheidszorg – effectief is en goedkoop. Maar dan zal de erkenning van acupunctuurartsen en van hun specifieke deskundigheid moeten worden geborgd. Acupunctuur zal voor een aantal indicaties in het basispakket moeten worden opgenomen. Het is ook noodzakelijk dat de overheid BTW-vrijstelling en BIG-registratie voor acupunctuurartsen handhaaft. Patiënten en artsen dienen beter geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden van deze vorm van zorg. Dat is het standpunt van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging NAAV.

Acupunctuur is een eeuwenoude Chinese geneeswijze die zich op moderne wijze heeft ontwikkeld. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt acupunctuur effectief, veilig en kostenbesparend. In veel landen, waaronder Duitsland en Engeland, heeft acupunctuur dan ook een plaats gekregen in het ziekenhuis, onder andere op de afdeling revalidatie of anesthesie en op de pijnpolikliniek. In de VS wordt acupunctuur toegepast, onderzocht en/of onderwezen in meer dan 40 universitaire ziekenhuizen. Effectieve behandelingen vinden daar intramuraal plaats, maar worden ook extramuraal aangeboden en aangeraden.

Patiënten in Nederland hebben de werkwijze en effectiviteit van acupunctuur al lang ontdekt. Er komen steeds meer chronisch zieken en vergrijzing leidt tot hogere kosten. Juist hier kan acupunctuur een rol spelen om klachten te verminderen, medicijngebruik te beperken en zelfredzaamheid en zelfstandigheid van patiënten te bevorderen.

Integratie van acupunctuur in de gezondheidszorg is juist nu in financieel, medisch en maatschappelijk opzicht noodzakelijk en wenselijk. Nederland heeft daarvoor goed opgeleide acupunctuurartsen nodig. De aanwas van nieuwe artsen en de professionele ontwikkeling van het vak stagneren zolang er onduidelijkheid is over de status en erkenning van acupunctuur. Dat vooruitzicht is voor de gezondheidszorg en de patiënt zorgelijk. Patiënten zijn immers beter af als artsen ook kennis hebben van acupunctuur.