Acupunctuurartsen uit CAM

14 november 2011


Het bestuur van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging NAAV heeft besloten niet langer deel uit te willen maken van de CAM (Complementaire Alternative Medicine). De NAAV wil op eigen kracht de maatschappelijke en wetenschappelijke erkenning van acupunctuurartsen realiseren.

Verschillen van inzicht over het wetsvoorstel voor BIG-herregistratie voor basisartsen liggen aan het besluit van de NAAV ten grondslag.

Medische acupunctuur zoals dat in ons land door BIG- en NAAV-geregistreerde artsen wordt verricht is een bewezen effectieve vorm van zorg. Daarmee onderscheidt acupunctuur zich van alternatieve geneeswijzen. De blijvende erkenning van het specialisme medische acupunctuur en daarmee van acupunctuurartsen – zowel door de overheid, als door zorgverzekeraars – vormt een belangrijk beleidsdoel van de NAAV.