Alternatieve genezers onder toezicht IGZ:

19 december 2015

geen bedreiging maar kans

Soffos praat u bij over de laatste ontwikkelingen

Groot waren de koppen in sommige kranten afgelopen week. Alternatieve genezers komen onder toezicht van de IGZ te staan. Wij zien dat als erkenning van de complementaire behandelaar, immers we worden gelijk geschakeld met de reguliere behandelaars. Dat geeft ruimte om ons vakgebied neer te zetten en te laten zien dat we een professionele beroepsgroep zijn.

Een belangrijk punt in de wet is dat de patiënt recht heeft op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken.

In 2012 is Onderzoeksbureau Soffos in samenwerking met het Vakblad voor de Natuurgeneeskundige het project Zorg Natuurlijk Bewijzen gestart. De essentie van dat project is precies wat de minister nu in de wet heeft geregeld: bied de patiënt inzicht in de resultaten die je bereikt. Met behulp van online vragenlijsten die op een aantal tijdstippen worden ingevuld, wordt vastgesteld welke veranderingen de patiënt ervaart in de loop van het behandeltraject. De rapportage gebeurt niet alleen op het niveau van de individuele patiënt, maar ook op het niveau van een aantal patiënten van de therapeut. Daarmee voorziet hij (zij) in de informatieplicht. Niet onbelangrijk is ook dat je als therapeut bij een calamiteit (waar de IGZ dus voor komt) of bij een geschillencommissie met de behaalde resultaten kan aantonen dat het echt om een incident ging.

In het Vakblad is een aantal keren geschreven over dit effectonderzoek. Niet alleen therapeuten, maar ook beroepsverenigingen zoals de Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VvvK) en opleidingsinstituten bieden onder de paraplu van Zorg Natuurlijk Bewijzen inzicht in de resultaten die zij bereiken. Zo zijn de resultaten van therapeuten die bij Total Health de opleiding tot VoetreflexPlus™ therapeut volgden onlangs gepubliceerd in het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) (https://www.soffos.eu//?page=articles). Er zijn ook therapeuten die de resultaten op hun site publiceren, in de wachtkamer leggen of gebruiken in hun contacten met reguliere zorgaanbieders.

Je kunt nog steeds meedoen met het project. Meer informative: www.soffos.eu