Autogene training nog steeds eigentijds!

15 februari 2010

In onze hectische tijd zijn rust, ontspanning en onthaasting belangrijke thema’s geworden. Hoewel autogene training (AT) zo’n 70 jaren oud is, kan deze methode van lichamelijke en geestelijke ontspanning nog steeds eigentijds worden genoemd. Eigentijds omdat de methode voorziet in een actuele behoefte en omdat ze een wetenschappelijke basis heeft waaraan in onze tijd veel waarde wordt gehecht en die aan iedereen is uit te leggen. De eenvoud van de methode maakt deze tenslotte voor eenieder toegankelijk.

Ondanks alle resultaten die de geneeskunde heeft geboekt, groeit het aantal mensen met min of meer vage klachten die het dagelijks functioneren belemmeren. Verder neemt ook het aantal chronisch zieken steeds sterker toe om maar te zwijgen over het moderne verschijnsel “burn-out” en andere symptomen van onze onder druk staande samenleving. Veel van deze aandoeningen kunnen worden voorkomen. Autogene training kan in preventieve maar ook in curatieve zin goede diensten bewijzen.

Lees het artikel over autogene training (door Bert Kloosterman, natuurgeneeskundige) op pagina 15 & 17 van VNGK 4/09.