Nieuwe hoogleraar Population Health gaat voor gerichte preventie en gezonde leefstijl

15 april 2019

Een van de pijlers in de begeleiding van cliënten in de natuurlijke en integrale zorg is ondersteuning ten behoeve van een gezonde leefstijl. Momenteel ontstaat er ook in de reguliere zorg een breder draagvlak voor leefstijlbegeleiding. Zo werd Jessica Kiefte-de Jong op 1 januari 2019 hoogleraar Population Health bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij zegt: ‘Veel gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen door gezonde voeding en leefstijl, maar dit is niet voor elke bevolkingsgroep even gemakkelijk’. Vooral in achterstandswijken is de gezondheid van de bevolking vaak minder goed dan in andere delen in de stad. Volgens Kiefte-de Jong kunnen gerichte preventieve maatregelen hier verandering in brengen. ‘Voorkomen is immers beter dan genezen bij het realiseren van een betere volksgezondheid’, vertelt ze.

De wil om gezond te leven is er vaak wel, alleen spelen bij sommige mensen grotere problemen. ‘Daardoor hebben ze geen ruimte om over gezondheid na te denken’, legt Kiefte-de Jong uit. Als voorbeeld verwijst ze naar haar onderzoek over voedselonzekerheid in de Haagse aandachtswijken. ‘Ongeveer 25 procent van de gezinnen rapporteerde niet genoeg geld te hebben om regelmatig een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Simpelweg adviseren dat ze gezonder moeten gaan leven, helpt bij deze groep niet. Bij deze specifieke gezinnen moeten we op zoek gaan naar een oplossing op maat.’

Kiefte-de Jong wil ook dat interventies op het juiste moment aangeboden worden aan kwetsbare groepen. ‘Hierbij is het van belang om naar de gehele levensloop te kijken, aangezien veel sociale gradiënten in volksgezondheid al vroeg in het leven ontstaan. In de Population Health-leerstoel besteed ik daarom veel aandacht aan zogenoemde ‘teachable moments’. Dit zijn momenten gedurende de levensloop, zoals een zwangerschap, pensionering of diagnose van een chronische ziekte, waarop mensen meer openstaan voor nieuwe ideeën over bijvoorbeeld leefstijl.’


Bron:
LUMC