CAM 2020

13 oktober 2014

Eén op de twee mensen in Europa maakt gebruik van Complementaire en Alternatieve geneeskunde. EUROCAM publiceerde in september een brochure over Complementaire en Alternatieve geneeskunde in Europa. EUROCAM is de belangenorganisatie waarin alle Europese CAM-verenigingen voor patiënten, therapeuten en artsen zijn vertegenwoordigd. In Europa werken in totaal 145.000 artsen en 165.000 therapeuten die training in een vorm van CAM hebben gehad.

De brochure schets een helder en toegankelijk beeld voor beleidsmakers over CAM en de bijdrage die CAM zou kunnen leveren aan een duurzame gezondheidszorg. De brochure is gepubliceerd op een cruciaal moment. Aanvragen voor het programma Horizon2020 van de Europese Commissie kunnen worden ingediend. Horizon 2020 stelt fondsen beschikbaar voor de meest innovatieve ideeën ter verduurzaming van de Europese Gezondheidszorg. (EUROCAM, 2014)

Voorafgaande aan de publicatie van de brochure gaat het verschijnen van de wetenschappelijke publicatie in het vooraanstaande British Medical Journal (BMJ). Dit onderzoek van Baars en Kooreman heeft aangetoond dat huisartsen die CAM toepassen in hun praktijk, gemiddeld 10% minder kosten maken dan hun collega huisartsen die geen CAM toepassen. In deze tijden van stijgende zorgkosten is dit een gunstig bijkomend effect. (Baars & Kooreman, 2014)

De brochure van EUROCAM is hier te downloaden.

Het onderzoek van Baars en Kooreman is hier te downloaden.

Bronnen:
Baars, E. W., & Kooreman, P. (2014). A 6-year comparative economic evaluation of healthcare costs and mortality rates of Dutch patients from conventional and CAM GPs. BMJ Open, 4(8), e005332. doi:10.1136/bmjopen-2014-005332
EUROCAM. (2014). CAM2020 The contribution of Complementary and Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe (p. 59).