Cardiospermum en andere kruidenzalven voor de huid

29 september 2014

Huidzalf op basis van de kruiden cardiospermum of mahonie werken even goed bij chronische huidaandoeningen als hormoonzalf, zo blijkt uit onderzoek dat door het Louis Bolk Instituut werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Hamburg en een Duitse polikliniek voor dermatologie.

Het onderzoek vond plaats in een polikliniek voor dermatologie in Duitsland. Patiënten met een chronische huidaandoening mochten zelf kiezen of zij werden behandeld met kruiden huidzalf of zalven die normaal gesproken worden gebruikt in de dermatologie. Deze gebruikelijk toegepaste zalven waren hormoonzalf of zalf met vitamine D-derivaten (calcipotrien). Het doel van het onderzoek was de werkzaamheid van de kruidenzalf met de gebruikelijke zalven te vergelijken.

Cardiospermum zalf heeft een anti-allergische, ontstekingremmende en jeukstillende werking. Mahonie heeft eveneens ontsmettende en verzachtende eigenschappen. Corticosteroidenzalf (hormoonzalf) is ontstekingsremmend, maar maakt de huid ter plekke dunner en daardoor kwetsbaar. Calipotrien wordt ingezet bij psoriasis en schilfering van de huid.

Er werd beoordeeld welk deel van de patiënten een complete genezing of een grote herstelreactie ervaarde. Dit is namelijk het deel van de mensen dat goed reageert op de behandeling. De beoordeling voor het herstel lag bij de patiënt zelf. De mate van herstel werd gemeten na een half jaar, een jaar en twee jaar. Kwaliteit van leven, patiënt tevredenheid (SF12 en EQ-5D) en veiligheid van de behandeling werd bovendien in kaart gebracht.

In totaal werd de behandeling van 112 patiënten met een chronische huidaandoening geëvalueerd; 44[F1]  patiënten werden behandeld met kruidenzalf (KZ) en 68 patiënten werden behandeld met gebruikelijke zalf (GZ). De meeste patiënten hadden last van psoriasis (KZ: 50%; GZ:56%) of eczeem (KZ 41%; GZ 32%). Patiënten die werden behandeld met gebruikelijke zorg hadden ernstigere huidklachten (KZ: 1.8 ± 0.7 versus GZ: 2.4 ± 0.8, p = 0.0004). Na twee jaar  bleek 52.3% (95%-BI: 36.1–64.9) van de patiënten in de kruidenzalf groep ten opzichte van 41.2 % (95%-CI: 20.4–42.2) van de patiënten in de groep die hormoonzalf gebruikten. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor de het verschil in ernst van de klachten bij aanvang van de studie. Kwaliteit van leven volgens de EQ5D was significant hoger in de kruidenzalfgroep. De veiligheid van de zalven en patiënt tevredenheid was vergelijkbaar, er was geen verschil in beide groepen.

Onderzoekers concluderen dat kruidenzalven even goed werken als hormoonzalven, maar dat vervolgstudies nodig zijn om de bevindingen in een gerandomiseerde geblindeerde studie te bevestigen (Jong, Ermuth & Augustin, 2013).

Bron:
Jong, M. C., Ermuth, U., & Augustin, M. (2013). Plant-based ointments versus usual care in the management of chronic skin diseases: a comparative analysis on outcome and safety. Complement Ther Med, 21(5), 453–459. doi:10.1016/j.ctim.2013.07.002