Congres Wereldgezondheidsorganisatie 2016 benadrukt zorg voor kinderen en jongeren

6 februari 2017

Door: Fleur Kortekaas

In december 2016 vond een toonaangevend congres van de Wereldgezondheidsorganisatie ‘Samen werken aan betere gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren’ plaats. De conferentie benadrukte het belang van een goede samenwerking tussen overheden, gezondheidszorg en bedrijven. Ze bracht dit zelf ook in de praktijk door een actieve betrokkenheid van de gezondheidssector, maar ook het onderwijs en de sociale sector waren goed vertegenwoordigd. 43 landen uit de Europese regio waren op het congres aanwezig, inclusief de ministers van volksgezondheid.

De naar aanleiding van het congres opgestelde ontwerpverklaring: ‘Partnerschap voor de gezondheid en het welzijn van onze jonge en toekomstige generatie’ is zeer relevant voor de bevordering van de gezondheid van onze jeugd, bijvoorbeeld op scholen.

De vier belangrijkste resultaten zijn:
1) samen te werken als het om de gezondheid van de jeugd en toekomstige generaties gaat
2) de structuur van de sociale opvang voor jongeren te versterken, zodat er een vangnet ontstaat
3) het centraal stellen van gezondheid en welzijn op scholen en peuterspeelzalen
4) een goed bestuur aan te stellen om de realisatie van deze congresresultaten te bevorderen.

In de declaratie staat specifiek dat elke school in de Europese regio een instelling ter bevordering van de gezondheid en het welzijn moet worden.

Meer informatie over dit Wereldgezondheidsorganisatiecongres is hier te vinden.