Correlatie TCM syndromen en darmkanker onderzocht

9 november 2015

Het European Journal of Integrative Medicine wijdt haar meest recente uitgave geheel aan onderzoek naar diagnostiek binnen integratieve geneeskunde. Daarnaast wordt in deze editie door de internationale onderzoekgemeenschap besproken hoe de effecten van integratieve geneeskunde het beste zouden kunnen worden gemeten. Het merendeel van de publicaties zijn open access (gratis toegankelijk) voor vakgenoten.

In een van de publicaties hebben onderzoekers van de Universiteit van Shanghai beoordeeld of er een samenhang is tussen classificatie in TCM syndromen en histopathologie van darmkanker.

In totaal werden 180 darmkankerpatiënten volgens klassieke TCM traditie gedifferentieerd in 5 TCM syndromen namelijk Damp-Hitte, deficiëntie van Qi en Xue, deficiëntie van Nier en Lever Yin, deficiëntie van Milt en Nier Yang en stagnatie van Qi door Milt zwakte. Zij werden ook gediagnosticeerd volgens de westerse histopathologie van de primaire tumor: adenocarcinoma, mucuscarcinoma, zegelringcel carsinoma en anaplastisch carcinoma. Vervolgens is er gekeken of er een samenhang tussen deze oosterse en westerse diagnostiek te vinden was.

Op basis van de analyse was er een statistische samenhang te vinden tussen de verschillende TCM syndromen en hun indeling volgens de histopathologie (χ2 = 33.456, P = 0.001). Onderzoekers concluderen dat vanwege deze correlatie TCM diagnostiek van aanvullende waarde is bij de bepaling van darmkanker (Wu et al., 2015).

Het hele artikel is hier te lezen.

Bron:
Wu, T., Zhang, S., Guo, S., Gu, Y., Dou, L., Wang, Y., … Zhong, Y. (2015). Correspondence analysis between traditional Chinese medicine (TCM) syndrome differentiation and histopathology in colorectal cancer. European Journal of Integrative Medicine, 7(4), 342–347. doi:10.1016/j.eujim.2015.07.003