Deelnemers gezocht voor hooikoortsonderzoek

2 april 2013

Bij mooi, droog, warm lenteweer 2 miljoen patiënten.

Als je naar buiten kijkt, kun je er alleen nog maar van dromen, maar in de voorbije jaren konden we in deze periode altijd al genieten van mooi, droog, warm lenteweer. Voor ruim 2 miljoen Nederlanders is dit weer synoniem aan tranende ogen, niezen, en jeuk in ogen en neus. Om te achterhalen wat de effecten zijn van natuurlijke geneesmiddelen tegen hooikoorts, starten het Louis Bolk Instituut en Hogeschool Leiden een vergelijkend onderzoek, waaraan hooikoortspatiënten die allergisch zijn voor graspollen kunnen deelnemen. Het project loopt in de regio’s Utrecht en Zuid-Holland.

Effectonderzoek
Hooikoorts is een veelvoorkomende aandoening waarvan verwacht wordt dat die met klimaatverandering toeneemt. De geneesmiddelen die patiënten nemen zijn veelal antihistaminica om de chronische ontstekingsreactie te remmen. Inmiddels is er veel ervaring met en onderzoek gedaan naar de veiligheid en effecten van een natuurlijk geneesmiddel. ‘Het is belangrijk dat er wetenschappelijk, placebo-gecontroleerd onderzoek verricht wordt naar de effectiviteit van geneesmiddelen, vooral als ze tegen klachten worden ingezet waaraan zoveel mensen lijden’, vindt Erik Baars, projectleider. ‘We zoeken daarom patiënten die 6 weken lang bijhouden hoe hooikoortsklachten zich ontwikkelen bij het gebruik van het natuurlijke geneesmiddel Citrus/Cydonia comp.’

Aanmelden
Hooikoortspatiënten uit de regio’s Utrecht en Zuid-Holland die willen meewerken aan het onderzoek kunnen zich aanmelden via www.louisbolk.nl/hooikoorts. Deelnemers zijn tussen 18 en 60 jaar, lijden meer dan 2 jaar aan hooikoorts, gebruiken daarvoor medicatie tijdens het hooikoortsseizoen, zijn beschikbaar voor het onderzoek tussen eind mei en begin juli en wonen in de regio Utrecht of Zuid-Holland. Aan het onderzoek zijn geen kosten voor deelnemers verbonden en eventuele reiskosten worden vergoed. Deelnemers die het gehele onderzoek doorlopen, ontvangen een onkostenvergoeding van € 75,-. Onderzoeksresultaten worden in 2014 verwacht. Achtergrondinformatie over het onderzoek op www.louisbolk.nl/hooikoorts.

Over het Louis Bolk Instituut
Het Louis Bolk Instituut is een internationaal onafhankelijk kennisinstituut ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Onderzoekers beschikken over ruime ervaring naar de effecten van leefstijl-, voeding- en complementaire interventies bij verschillende doelgroepen. Door een integrale aanpak, de systeembenadering, bekijken wij onderzoeksvragen niet geïsoleerd, maar altijd vanuit de hele context.

Voor meer informatie kunt u terecht op de sites van de onderzoeksinstellingen:
Louis Bolk Instituut www.louisbolk.nl en het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden www.hsleiden.nl/lectoraten/AG