Denen starten nieuw onderzoek veiligheid HPV vaccinatie

19 november 2015

De controverse rond de humaan papillomavirus (HPV) vaccinatie en de mogelijke relatie met chronische symptomen bij meisjes en jonge vrouwen lijkt niet te zijn opgelost, ondanks de publicatie van een rapport van de European Medicines Agency begin deze maand waarin deze link werd verworpen (EMA, 2015). Er werd geen oorzakelijk verband tussen de vaccinatie en twee sets van chronische symptoom syndromen (CRPS en POTS)  in meisjes en jonge vrouwen gevonden.

Het Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) is een chronische pijn aandoening van de ledematen. Het Posturale orthostatische tachycardie syndroom (POTS) is een toestand waarin de hartslag abnormaal is verhoogd na zitten of opstaan, en veroorzaakt symptomen zoals duizeligheid en flauwvallen, evenals hoofdpijn, pijn op de borst en zwakte.

Medscape, een van de grootste platforms voor de publicatie van medisch nieuws, beschrijft in een overzichtsartikel deze maand dat Deense onderzoekers een eigen onafhankelijke studie starten naar de relatie tussen deze syndromen en de HPV vaccinatie. Ze trekken de conclusies van de EMA om verschillende redenen in twijfel.

Het Deense ministerie van Volksgezondheid heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door specialisten die meisjes met symptomen zien na de HPV-vaccinatie.

Eén van deze specialisten is dr. Jesper Mehlsen, directeur van onderzoek bij de Coordinating Research Centre/Syncope Unit in het ziekenhuis van Frederiksberg, Denemarken. Deze afdeling  heeft ongeveer 250 meisjes en vrouwen gezien met symptomen die begonnen minder dan 2 maanden na de vaccinatie, zegt hij. ‘In Denemarken hebben we vijf regionale centra voor deze patiënten, meer dan 1300 meisjes zijn door deze centra gezien’. Dr. Mehlsen hoopt de eerste resultaten beschikbaar te hebben in de eerste helft van 2016 (L. S. Brinth et al., 2015)(L. Brinth, Theibel, Pors, & Mehlsen, 2015).
 
Bronnen:
 
Brinth, L. S., Pors, K., Theibel, A. C., & Mehlsen, J. (2015). Orthostatic intolerance and postural tachycardia syndrome as suspected adverse effects of vaccination against human papilloma virus. Vaccine, 33(22), 2602–5. doi:10.1016/j.vaccine.2015.03.098
Brinth, L., Theibel, A. C., Pors, K., & Mehlsen, J. (2015). Suspected side effects to the quadrivalent human papilloma vaccine. Danish Medical Journal, 62(4), A5064. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25872549
European Medical Agency Press release (2015) Review concludes evidence does not support that HPV vaccines cause CRPS or POTS Retrieved from http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2015/11/WC500196352.pdf
Chustecka, Z (2015) Chronic Symptoms After HPV Vaccination: Danes Start Study November 13, 2015 Retrieved from http://www.medscape.com/viewarticle/854469?nlid=91613_1842&src=wnl_edit_medp_wir&uac=124517MR&spon=17&impID=891970&faf=1