Dikker door minder slaap

9 december 2013

Onder jongeren is  de relatie tussen minder slaap en dikker worden met voldoende onderzoek onderbouwd . Men denkt dat door het slaaptekort jongeren vermoeider zijn en zich daarom minder bewegen. Of dat door verstoring van de korte slaapduur er neuro hormonale veranderingen plaatsvinden waardoor jongeren meer gaan eten (Patel & Hu, 2008).

Het verband tussen slaap en overgewicht of toename in gewicht onder ouderen en volwassenen is onvoldoende duidelijk. Om het verband tussen slaapduur en overgewicht vast te kunnen stellen zijn in september gegevens gepubliceerd van een cohort van 83,377 Amerikaanse mannen en vrouwen in de leeftijd van 51-72 jaar. Onderzoekers inventariseerden op prospectieve wijze de verandering in gewicht en de door de deelnemers zelf bijgehouden duur van de slaap over een periode van 7,5 jaar (1995-2004).

Onderzoekers stelden een inverse relatie vast tussen gemiddelde slaapduur per nacht en gewichtstoename bij zowel mannen (p=0,02) als vrouwen (p<0,001). In vergelijking met 7-8 uur slaap, bleek kortere slaap (minder dan 5 uur of 5-6 uur) te zijn geassocieerd met een grotere gewichtstoename (in kilogram voor mannen: voor <5 uur, β = 0.66, 95% betrouwbaarheidsinterval (CI): 0.19, 1.13, en voor 5–6 uur, β = 0.12, 95% CI: −0.02, 0.26; vrouwen: voor  <5 uur, β = 0.43, 95% CI: 0.00, 0.86, en voor 5–6 uur, β = 0.23, 95% CI: 0.08, 0.37).

Onder mannen en vrouwen die geen overgewicht hadden bij aanvang van de studie, hadden deelnemers een 40% hoger risico op obesitas  ten opzichte van deelnemers die gemiddeld 7 tot 8 uur op een nacht sliepen (voor mannen, odds ratio = 1.45, 95% CI: 1.06, 1.99; voor vrouwen, odds ratio = 1.37, 95% CI: 1.04, 1.79). Dit verband tussen kort slapen en gewichtstoename was consistent over verschillende categorieën van leeftijd, sociaal economische status, BMI bij aanvang van de studie en mate van lichaamsbeweging (Xiao, Arem, Moore, Hollenbeck, & Matthews, 2013).

Het verband tussen korter slapen en gewichtstoename blijkt af te nemen naarmate men ouder wordt. Vooral kinderen zijn gevoelig voor gewichtstoename als zij weinig of kort slapen.

Patel, S. R., & Hu, F. B. (2008). Short sleep duration and weight gain: a systematic review. Obesity (Silver Spring), 16(3), 643-653. doi: 10.1038/oby.2007.118

Xiao, Q., Arem, H., Moore, S. C., Hollenbeck, A. R., & Matthews, C. E. (2013). A Large Prospective Investigation of Sleep Duration, Weight Change, and Obesity in the NIH-AARP Diet and Health Study Cohort. Am J Epidemiol, 178(11), 1600-1610. doi: 10.1093/aje/kwt180