E-Health en ondersteunde zelfzorg

18 december 2013

Onlangs presenteerde het Lectoraat ICT in de Zorg van Hogeschool Windesheim de resultaten van E-Health innovatietrajecten. E-health is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan videocontact met cliënten, online therapie, teleconsultatie door zorgverleners onderling, een App die mentale ondersteuning biedt tijdens diagnose en behandeling van patiënten of een App voor een nazorgtraject waarbij de regie in handen is van een patiënt en telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen.

E-health ter bevordering van zelfzorg staat onder brede belangstelling van zorgverzekeraars en zorgverleners. Recent is de website www.zelfzorgondersteund.nl opgericht. E-Health wordt de drijvende kracht achter zelfzorg of zelfmanagement bij chronisch zieken. E-health tools zijn er op gericht zelfmanagement te bevorderen: ondersteunde zelfzorg. E-health staat daarbij wel onder regie van arts of therapeut. Een deel van het contact wordt door E-health toepassingen gesubstitueerd.

Door de beroepsgroep natuurgeneeskundigen is nog geen integrale visie op het toepassen van deze technologie ter ondersteuning van zorg en welzijn van cliënten opgesteld. Overduidelijk is echter dat door E-health mogelijkheden te benutten de rol van de zorgverlener veranderd. Overdracht van kennis en voorlichting kan deels door E-health tools worden overgenomen, waardoor er in het consult meer ruimte ontstaat voor andere elementen van zorg.

In de toekomst zullen E-Health toepassingen gericht op het bevorderen van gezond leven, voorlichten over gezonde voeding en cliënten ondersteunen bij gedragsverandering meer en meer beschikbaar komen, ook voor natuurgeneeskundigen.

Voor meer informatie over het lectoraat ICT in de zorg klik hier.