Een gezonder Nederland

16 juli 2014

Hoe gaat het eigenlijk met de gezondheid van Nederlanders? Op 24 juni 2014 is het samenvattend rapport van deze toekomstverkenning voor een gezonder Nederland verschenen. In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. De VTV geeft een overzicht van gezondheid, preventie en zorg. De inzichten uit de VTV vormen een basis voor de landelijke nota volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Minister Schippers van Volksgezondheid geeft in het kort de bevindingen weer. Het gaat gelukkig goed met de gezondheid van Nederlanders; we leven steeds langer door betere zorg. Betere zorg door effectievere behandelingen en medicijnen, het vroegtijdig opsporen van risico’s en betere apparatuur. De zorg kan nog beter door mensen te helpen een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Meer mensen zijn chronisch ziek, dat komt deels door de verbeterde zorg. Aandoeningen waar mensen vroeger aan overleden zoals diabetes en hart en vaatziekten zijn aandoeningen waar je nu ouder mee kan worden. Daartegenover staan de zorgkosten; die rijzen de pan uit. Zorg zullen we anders moeten organiseren om deze betaalbaar te houden. Meer zorg bij huis of dichtbij huis, online hulpverlening en gezonder leven moeten bijdragen aan de betaalbaarheid van zorg. Mw. Schippers eindigt haar voorwoord met de uitspraak dat er werk aan de winkel is voor een nog gezonder Nederland. Hoe dat werk er uit gaat zien is te lezen in het samenvattende rapport van de VTV via www.eengezondernederland.nl.