Een goed begin

28 juli 2015

Het Metabool Syndroom X komt veel voor in Nederland. Deze combinatie van overgewicht, verstoorde bloedvetten, een hoge bloeddruk en hyperinsulinemie is het voorstadium van chronische ziekten zoals diabetes. Een gezonde leefwijze, met voldoende beweging, een balans tussen rust en inspanning en een dieet met volop groenten, vezels en onverzadigde vetten houden metabool syndroom X op een afstand. Natuurgeneeskundigen kunnen mensen met dit syndroom ondersteunen in het verbeteren van hun gezondheid door ze individueel te begeleiden in hun weg naar een gezondheidsvaardig bestaan. Toch is er meer dan alleen een gezonde leefstijl waar therapeuten op kunnen letten.

De voeding van de moeder in de zwangerschap blijkt bepalend te zijn voor de kans op chronische ziekten. In de baarmoeder wordt gedurende de zwangerschap onze stofwisseling geprogrammeerd. Hales en Barker opperden deze gedachte al begin jaren negentig, en sindsdien is hun hypothese dat het ontstaan van chronische ziekte samenhangt met blootstelling aan voeding gedurende en vlak na de zwangerschap in veel onderzoek bevestigd.

In een inzicht gevend overzichtsartikel recent gepubliceerd in het tijdschrift Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity, beschrijven onderzoekers van de Universiteit van Iowa de verschillende metabole en epigenetische veranderingen die kunnen ontstaan gedurende de zwangerschap. Overgewicht gedurende de zwangerschap, complicaties gedurende de zwangerschap, en voedingstekorten in micro-en macronutriënten kunnen een stofwisseling intra-uterien zodanig ontregelen dat ze predisponeren voor chronische ziekten op latere leeftijd (Smith & Ryckman, 2015).

Het hele artikel is hier te lezen.

Bron:
Smith, C. J., & Ryckman, K. K. (2015). Epigenetic and developmental influences on the risk of obesity, diabetes, and metabolic syndrome. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity : Targets and Therapy, 8, 295–302. doi:10.2147/DMSO.S61296