Eerste geaccrediteerde HBO bachelor Natuurgeneeskunde

22 maart 2010

Vanaf 1 januari 2010 is de Academie voor Natuurgeneeskunde Hilversum onderdeel van de particuliere hogeschool Saxion Next. De zesjarige deeltijdopleiding wordt gegeven in Utrecht, de vierjarige voltijdopleiding in Deventer.De Opleiding CAM is de eerste en tot nu toe enige, geaccrediteerde HBO bachelor CAM-opleiding in Nederland (Croho registratie 39235).

Een geaccrediteerde en dus toetsbare opleiding, waarborgt het opleidingsniveau van afgestudeerde therapeuten en verschaft hierdoor zekerheid en transparantie aan consumenten en zorgverzekeraars. Het ministerie van VWS heeft aangekondigd een register te willen openen waarin naast BIG-geregistreerden die CAM toepassen, ook CAM therapeuten met een door de NVAO geaccrediteerde opleiding worden opgenomen. De in dit register opgenomen artsen en therapeuten krijgen recht op BTW vrijstelling!

In samenwerking met de beroepsvereniging NWP wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor hun leden om via een EVC traject (eerder verworven competenties) een geaccrediteerde bachelor te verkrijgen.