Eerste onafhankelijke patiëntenorganisatie opgericht

29 april 2013

Trikolon wil opkomen voor alle zorggebruikers en kostenstijging terugdringen.

Met de oprichting van de Stichting Trikolon heeft Nederland voor het eerst een onafhankelijke patiëntenorganisatie gekregen die opkomt voor de belangen van alle burgers en die als partij druk kan uitoefenen op zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overheid. Zodra Trikolon meer dan 5000 leden heeft, wordt de stichting omgezet in een vereniging die met lokale coöperaties de kostenstijging in de zorg te lijf gaat.

Dat laatste wil de nieuwe organisatie vooral bereiken door in te zetten op preventie en gezond leven. Op lokaal en regionaal niveau werkt Trikolon met zogeheten ‘organizers’ die samenwerkingsverbanden opzetten met zorgverleners, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en zorgverzekeraars en gezondheidsactiviteiten organiseren voor mensen uit de buurt. Zij worden ondersteund door een landelijk orgaan bij de administratie en de behartiging van belangen in politiek Den Haag. Ook worden lokaal Trikafés opgezet waar leden elkaar ontmoeten tijdens informatieve bijeenkomsten. Zo kunnen ze elkaar steunen en sociale netwerken opbouwen.

‘Iedereen in Nederland is zorggebruiker. Wij willen Nederlanders de regie over hun eigen zorg teruggeven, zodat ze zelf kunnen kiezen welke zorg bij hen past. Zij hebben nu niemand die hen vertegenwoordigt of een vuist kan maken naar overheid en zorgverzekeraars’, stelt voorzitter Rens van der Hout van Trikolon. Volgens hem richten bestaande patiëntenverenigingen zich op één doelgroep, ziekte of aandoening en worden vaak vertegenwoordigd door zieken, mensen die eigenlijk steun zouden moeten krijgen. Trikolon wil volledige onafhankelijk zijn en vraagt zijn leden regelmatig via peilingen op de website naar hun mening, koppelt dat aan mondiale wetenschappelijke deskundigheid om daarna een standpunt in te kunnen nemen. Zorggebruikers moeten volgens Trikolon lokaal, centraal of landelijk kunnen meebeslissen over de inrichting en de financiering van de zorg. Trikolon streeft naar een Sociale Zorg Raad, waarin zorggebruikers samen met de zorgverleners en de overheid invulling geven aan het zorgbeleid. Een beleid dat past binnen het streven naar een duurzame zorg, een zo groot mogelijke gebruikersparticipatie en een betaalbare zorg voor iedereen.

In de lijst met speerpunten staan onder meer het creëren van lokale betaalbare zorg, het creëren van afdoende waarborgen die patiënten beschermen tegen ondeskundige behandelaars en schadelijke zorgproducten, zorgen dat leden geholpen worden om gezond te blijven en keuzevrijheid van behandeling. Dat laatste impliceert dat alle zorg voor iedereen bereikbaar wordt.
Van der Hout: ‘Minister Schippers riep onlangs iedereen op om met goede ideeën te komen omdat ons zorgstelsel anders onbetaalbaar wordt. Wij denken dat we die nieuwe oplossing hebben gevonden.’

Meer informatie: www.trikolon.org