Erkenning meditatie als medicijn

17 oktober 2017

Eind september heeft de Amerikaanse Hartstichting (American Heart Association) besloten meditatie op te nemen in haar adviezen voor preventie van hart- en vaatziekten. Dit besluit is een stap voorwaarts voor de medicinale toepassing van meditatie. Het advies werd bekend gemaakt in het Journal of the American Heart Association.

Regelmatig mediteren kan volgens de AHA worden beschouwd als een aanvulling op de standaard richtlijnen voor cardiovasculaire-risicoreductie. Daarbij wordt meditatie gelijkwaardig gesteld aan leefstijladviezen zoals de behandeling van een hoog cholesterol en een hoge bloeddruk.

‘Meditatie wordt steeds populairder en de voordelen ervan worden op grotere schaal erkend. Het vormt een goedkope en goed toegankelijke therapie als aanvulling op standaard therapieën voor vermindering van het cardiovasculaire risico’, zei cardioloog Dr. Glenn N. Levine, hoofd van de wetenschappelijke adviesraad van de AHA.

De adviesraad analyseerde alle studies naar meditatie en kwam tot de conclusie dat de fysiologische effecten van meditatie goed beschreven zijn en duiden op beïnvloeding van de parasympaticus (vagale tonus) en de breinactiviteit. Hierdoor nemen gevoelens van stress en angst af en neemt de concentratie toe. Meditatie verlaagt bovendien de bloeddruk.

De groep bestudeerde studies waarin vormen van ‘zittende’ meditatie werden onderzocht zoals: Samatha meditatie; Vipassana meditatie (Inzichtmeditatie); mindful meditatie; Zen meditatie (zazen); Raja yoga meditatie; loving-kindness (metta) meditatie en transcendente meditatie.

Het gehele advies is hier in te zien.

Bron:
AHA SCIENTIFIC STATEMENT Meditation and Cardiovascular Risk Reduction A Scientific Statement From the American Heart Association. Glenn N. Levine et al the American Heart Association Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; and Council on Hypertension Journal of the American Heart Association. 2017;6:e002218