EUROCAM

5 september 2017

In EUROCAM hebben verschillende artsenorganisaties op het gebied van de natuurlijke en integrale zorg zich verzameld. Doel van EUROCAM is het promoten van de CAM bijdrage en zorg te dragen voor een betere gezondheid in Europa. EUROCAM-deelgenoten kwamen eind juni jl. bij elkaar.

EUROCAM werkt op dit moment met de Wereldgezondheidsorganisatie aan een samenwerkingsplan. Waarschijnlijk gaat deze samenwerking leiden tot het uitbrengen van een gezamenlijke beleidsnota aan het Europese Parlement betreffende antibioticaresistentie en ondersteunende behandelopties in de palliatieve zorg en bij ondersteunende zorg bij kanker.

De Werkgroep Gezondheid van het European Parliamentary Committee on the Environment, Public Health and Food Safety organiseert een bijeenkomst in het Europese Parlement op 16 oktober onder de titel: ‘Complementary and alternative therapies for patients today and tomorrow.’ EUROCAM is uitgenodigd sprekers voor deze bijeenkomst voor te dragen die kunnen beargumenteren waarom CAM van belang is voor de Europese Gezondheidszorg.

In samenwerking met een aantal leden van het Europese Parlement is EUROCAM een CAM Interest Group Meeting aan het organiseren in het Europese Parlement om de rol van CAM in de behandeling van mensen met klachten aan het bewegingsapparaat te reviewen. Deze bijeenkomst wordt waarschijnlijk in de lente van 2018 gehouden.

EUROCAM staat in contact met het Joint Research Centre of the European Commission over het organiseren van een bijeenkomst over de ‘best practices of CAM’ voor afgevaardigden van de Commissie en lobbyt actief onder Europese Parlementsleden voor de totstandkoming van deze bijeenkomst.

Meer informatie is te vinden op www.cam-europe.eu