Extra vitamine D tegen astma

16 september 2016

Door: Fleur Kortekaas

Inname van extra vitamine D, in aanvulling op standaardmedicatie, vermindert de frequentie van ernstige astma-aanvallen bij kinderen en volwassenen, zo blijkt uit een recente Cochrane systematische review (Martineau et al., 2016). Kinderen en volwassenen met milde tot matige astma hebben minder risico op deze aanvallen (relatief risico 0.63, 95% BI 0.45 tot 0.88). Het gemiddeld aantal aanvallen per persoon per jaar daalde dus van 0.44 naar 0.28 door vitamine D. Onder ernstige astma-aanvallen verstaan onderzoekers aanvallen waarvoor een acute prescriptie van systemische corticosteroïden noodzakelijk is.

Onderzoekers analyseerden gegevens uit negen studies (435 kinderen en 685 volwassenen), waarin mensen zes tot twaalf maanden lang extra vitamine D innamen. Doseringen in de studies voor kinderen lagen tussen de 400 iu (10 mcg.) en 2000 iu (100 mcg.) per dag. Voor volwassenen tussen de 2000 iu (100 mcg.) en 4000 iu (200 mcg) per dag, soms na een eenmalige aanvangsinjectie met 100.000 iu vitamine D.

Uit de analyse bleek tevens een gehalveerd risico op (eerste-hulp) opname in een ziekenhuis. Onderzoekers berekenden dat door 27 astmapatiënten extra vitamine D te geven, 1 ziekenhuisopname of eerste-hulp bezoek wordt voorkomen. Onderzoekers konden helaas niet berekenen of de vitamine D spiegels bij aanvang van de studie het exacerbatierisico beïnvloedde.

Extra vitamine D liet echter geen verbetering zien in het onder controle houden van astmasymptomen (longinhoud, benauwdheid, een piepende ademhaling, kortademigheid en hoesten). Vitamine D staat al langer in de belangstelling vanwege haar bescherming tegen infecties van de bovenste luchtwegen.

Bron:
Martineau, A. R., Cates, C. J., Urashima, M., Jensen, M., Griffiths, A. P., Nurmatov, U., … Griffiths, C. J. (2016). Vitamin D for the management of asthma. In A. R. Martineau (Ed.), Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. http://doi.org/10.1002/14651858.CD011511.pub2