Financiële stress verhoogt kans op sterfte

30 april 2018

Dat er een duidelijke samenhang is tussen gezondheid en financiële rust, blijkt uit een recente studie gepubliceerd door het Journal of the American Medical Association (JAMA). Onderzoekers vonden een statistisch significante relatie tussen plotseling financieel verlies en een verhoogd risico op sterfte.

Ze kwamen tot deze conclusie na een grote groep Amerikaanse volwassenen (n=8714) in de leeftijd van 51 tot 61 jaar over een periode van twintig jaar gevolgd te hebben. Gedurende het onderzoek werden deelnemers bevraagd naar hun gevoel van financiële zekerheid en plotselinge situaties waarin ze voor financiële onzekerheden en verlies aan rijkdom kwamen te staan.

De schok van plotseling financieel verlies blijkt het risico op sterfte te verhogen. Er waren 30,6 versus 64,9 sterftegevallen per 1000 persoonjaren in de groep zonder plotseling financieel verlies, ten opzichte van de groep die dit wel had ervaren (hazard ratio [HR], 1,50; 95% CI, 1,36-1,67). Er werd ook een verhoogd risico op sterfte gevonden bij mensen die in armoede leefden ten opzichte van mensen die geen financiële stress ervoeren (HR, 1,67; 95% CI, 1,44-1,94). Het lijkt hierbij te gaan om zowel de mentale stress die financiële onrust met zich meebrengt alsook de beperktere toegang tot adequate medische zorg vanwege minder financiële middelen (Pool et al., 2018).

In onze samenleving hebben mensen in kwetsbare groepen een minder goed vooruitzicht op een lang en gezond leven. Ook hebben zij vaak problemen op andere gebieden (financiën, werk, wonen, relaties). In Nederland is in 2018 een start gemaakt met onderzoek naar gezondheidsverschillen, met als doel oplossingen te genereren die dit verschil aanpakken. Hoe komt het dat mensen met een zwakkere sociaaleconomische positie een slechtere gezondheid en kortere (gezonde) levensverwachting hebben? Via het ZonMw-programma Preventie wordt daar onderzoek naar uitgevoerd.

Bron:
Pool, L. R., Burgard, S. A., Needham, B. L., Elliott, M. R., Langa, K. M., & Mendes de Leon, C. F. (2018). Association of a Negative Wealth Shock With All-Cause Mortality in Middle-aged and Older Adults in the United States. JAMA, 319(13), 1341.