Floww Health Technology in MKB innovatie top 100

11 juni 2012

Stralingsvelden veilig dankzij innovatieve technologie.
Floww Health Technology biedt een antwoord op de schadelijkheid van elektromagnetische straling, een negatief bijeffect van onder meer mobiele telefoons, draadloze netwerken en computers. Deze straling brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, waarvan naar verwachting de gevolgen in de toekomst zich steeds duidelijker zullen aftekenen. Floww International is het bedrijf dat de innovatieve technologie op de markt brengt en daarmee een plek heeft veroverd in de MKB Innovatie Top 100 van dit jaar.

Zeker voor kinderen is de komst van deze technologie een belangrijke ontwikkeling. Vooral omdat juist zij tot een zeer kwetsbare groep behoren. Ten eerste omdat zij veelvuldig gebruik maken van mobiele apparatuur en ten tweede omdat is aangetoond dat de straling bij hen dieper in het lichaam doordringt. Een probleem waaraan het programma Zembla van de VARA vrijdag 1 juni jl. nog uitgebreid aandacht besteedde. In dit programma kwam ook naar voren dat overheden van ons omringende landen maatregelen treffen om hun bevolking te beschermen, onder andere door voorlichting en verplichte waarschuwingen op verpakkingen van mobiele apparatuur. De Raad van Europa heeft een resolutie aangenomen waarin zij een totaalverbod adviseert op mobiele telefoons en draadloos internet op scholen. (Bron: Council of Europe, Document No. 12608, 6 mei 2011). Hoewel de bewijzen van gezondheidsschade zich beginnen op te stapelen, onderkent de Nederlandse overheid helaas nog altijd niet de risico’s van straling.

Weliswaar loopt Nederland ernstig achter op dit gebied, maar heeft tegelijkertijd wel alle mogelijkheden om nu gebruik te maken van de wet van de stimulerende achterstand. Floww Health Technology is namelijk de technologie om schadelijke stralingsenergie te gebruiken en om te vormen naar gezondheidsbevorderende Flowwvelden. De technologie reageert op straling afkomstig van een of meerdere stralingsbronnen, zoals een mobiele telefoon of UMTS-zendmast, door als het ware mee te resoneren en een subtiel eigen veld te creëren dat schadelijke straling compenseert. Daarbij stemt het zich af op de sterkte van de straling, met andere woorden: hoe sterker de straling, hoe harder Floww Health Technology werkt. In een onlangs verschenen wetenschappelijk rapport van Prof. Ing. Robert Mayr van het Duitse ROM Elektronik GmbH is te lezen hoe de omvorming door Floww Health Technology tot stand komt.

Voor meer informatie klik hier.