Food4Me, of One size fits all?

13 april 2015


Omdat iedereen uniek is, reageren we niet allemaal hetzelfde op voeding. Het liefste kiezen we een voeding die op onze persoon is afgestemd. Nog nooit was het zo makkelijk deelnemers voor wetenschappelijk onderzoek te werven. Toen het Food4Me project aankondigde deelnemers nodig te hebben, waren binnen twee dagen alle 5000 deelnemers voor de studie gevonden. Het Food4 Me onderzoek onderzocht namelijk hoe het zou zijn als voeding op onze genen zou zijn afgestemd. Dit op de persoon afstemmen van voeding wordt gepersonaliseerde voeding genoemd. Belangstelling voor voeding op maat was er genoeg.

Het in kaart brengen van het menselijk genoom in 2000 bood mogelijkheden voor gepersonaliseerde gezondheidszorg, waaronder op-maat-gemaakt voedingsadvies. In deze periode is het vakgebied van de 'nutrigenomics' ontstaan, dat de relatie tussen voeding en genexpressie onderzoekt. Velen waren hoopvol over de mogelijkheid om dieetaanbevelingen te doen op basis van iemands genetische profiel.

Het onderzoek binnen het Food4Me project is verdeeld in vijf werkpakketten. Eén van de werkpakketten is een ‘proof of principle’ studie van mogelijkheden voor de levering van op-maat-gemaakt voedingsadvies.

Dit werkpakket onderzocht het effect van verschillende vormen van op-maat-gemaakt voedingsadvies. Om dit te onderzoeken, voerde Food4Me een zes maanden durend onderzoek uit met vier verschillende niveaus (groepen) van voedingsadvies onder 1.280 consumenten in 8 Europese landen.
 
De studie onderzocht persoonlijk voedingsadvies in vier groepen:
• Groep 0 (Controle groep): deze groep ontving alleen algemeen geldende voedings- en leefstijladviezen via internet
• Groep 1: ontving via internet naast algemene leefstijladviezen, ook een persoonlijk voedingsadvies op basis van de analyse van een persoonlijk ingevulde voedingsanamnese en lichamelijke activiteit.
• Groep 2: ontving dezelfde persoonlijke informatie als groep 1 met daarnaast persoonlijk voedings- en leefstijladvies op basis van lichaams kenmerken, bloedwaarden en lichamelijke activiteit via internet/post.
• Groep 3: ontving dezelfde persoonlijke informatie als groep 2 met daarnaast voedingsadviezen gekoppeld aan persoonlijke gen varianten.
 
De eindrapportage van het Food4Me project is 7 april gepubliceerd. De bevindingen zijn te vinden via onderstaande link. Er is vooral gekeken naar de effecten en voordelen van elke groep om zo te helpen toekomstige op-maat-gemaakte voedingsadvies methoden op te stellen. De studie vond grotere effecten als voeding op de persoon werd afgestemd, in vergelijking met algemene adviezen. Er werd geen aanvullend effect van het voorschrijven op basis van feno-of genotype gevonden.

De white paper van alle uitkomsten van het Food4me project is hier te vinden.