Geen relatie tussen verzadigd vet en hart- en vaatziekten

22 maart 2010

Uit een grote meta-analyse is gebleken dat het eten van verzadigd vet het risico van hart- en vaatziekten niet vergroot. Dit staat recht tegenover de algemene opvatting, zoals ook van het Voedingscentrum, dat minder verzadigd vet de gezondheid van hart en vaten ten goede komt. Wetenschappers bekeken 21 prospectieve, epidemiologische onderzoeken naar de relatie tussen verzadigd vet in de voeding en het risico van coronaire hartziekte, een beroerte en hart- en vaatziekten.

Het totaal aantal proefpersonen kwam uit op ruim 345.000. Deze mensen werden tussen de 5 en 23 jaar lang gevolgd. Tijdens de onderzoeksperiode werden 11.000 proefpersonen getroffen door een coronaire hartziekte of beroerte. De inname van verzadigde vetten met de voeding hield geen verband met een verhoogd risico van coronaire hartziekte, een beroerte of hart- en vaatziekten. Correctie van de onderzoeksgegevens voor leeftijd, geslacht en kwaliteit van de onderzoeksopzet veranderde hier niets aan.

Wanneer men het aandeel verzadigde vetten in de voeding wil verlagen, worden deze vetten meestal vervangen door andere nutriënten, waaronder koolhydraten. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen wat de invloed van deze voedingsstoffen op het risico van hart- en vaatziekten precies is.

Bron: www.orthoeurope.com