Geografische plek en niet voeding bepaalt samenstelling darmmicrobioom?

29 september 2016

Door: Fleur Kortekaas

Grote verschillen zijn gevonden tussen de samenstelling van het darmmicrobioom van inheemse en westerse bevolkingsgroepen. Een agrarisch dieet wordt geassocieerd met een verminderd risico op- met een westerse levensstijl verband houdende -chronische welvaartsziekten. Met een agrarisch dieet bedoelt men een voornamelijk plantaardig dieet van een inheemse bevolkingsgroep die zichzelf voorziet van voedsel uit eigen landbouw.

Voeding zou voornamelijk door haar invloed op het darmmicrobioom de gezondheid van inheemse volkeren gunstig beïnvloeden, zo is de veronderstelling. De mate waarin voeding de samenstelling van de darmflora, en dus de gezondheid, beïnvloedt is echter omstreden.

We weten bovendien niet of de gevonden verschillen in darmmicrobioom daadwerkelijk zijn toe te schrijven aan een verschil in voedingspatroon. Wellicht is er een verschil door andere factoren, bv erfelijkheid of geografische locatie. Daarom werd de darmflorasamenstelling van veganisten en omnivoren uit dezelfde (westerse) woonomgeving met elkaar vergeleken. Bovendien werd door het in beeld brengen van de metaboloom van het plasma gekeken naar de invloed op de gezondheid (Wu et al., 2016).

Onderzoekers waren verrast door de resultaten van hun metingen; de metaboloom van het plasma van veganisten was sterk afwijkend van dat van ominvoren, maar de darmmicrobioomsamenstelling was vreemd genoeg gelijkend. De hoge consumptie van vezels in het veganistische voedingspatroon leidde niet tot de verwachte toename in korte ketenvetzuren die men wel ziet bij inheemse bevolkingsgroepen. Daarnaast bleek het deel veganisten dat in staat was de sojametaboliet equol te produceren, veel kleiner te zijn dan eerder gerapporteerd was voor Aziatische bevolkingsgroepen (die ook veel soja gebruiken).
Blijkbaar bepaalt de aard van de wereldwijd verschillende samenlevingen de samenstelling van de darmflora, die op haar beurt van invloed is op de productie van dieet-afhankelijke microbiële metabolieten in de darm.

Het hele artikel is hier in te zien.

Bron:
Wu, G. D., Compher, C., Chen, E. Z., Smith, S. A., Shah, R. D., Bittinger, K., … Lewis, J. D. (2016). Comparative metabolomics in vegans and omnivores reveal constraints on diet-dependent gut microbiota metabolite production. Gut, 65(1), 63–72. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2014-308209