Gezondheid en ziekte volgens Omraam Mikhaël Aïvanhov

11 november 2008

Gezondheid en ziekte volgens Omraam Mikhaël Aïvanhov

In het begin van de vorige eeuw ontstond in Europa belangstelling voor de psychosomatische geneeskunde. Er werd serieus een verband geaccepteerd tussen lichaam en psyche, wat een mijlpaal genoemd kan worden, omdat de geneeskunde tot op de dag van vandaag vooral Cartesiaans in zijn benadering is; het fysieke en het psychische worden daarbij als twee gescheiden zaken gezien.

Ten aanzien van de hedendaagse geneeskunde kan iedereen uit eigen ervaring wel vertellen dat ze zegeningen heeft gebracht. Er zijn echter ook schaduwkanten. Want hoe logisch is het dat de geneeskunde enorme vooruitgang heeft geboekt, terwijl de bevolking steeds vaker ziek wordt en dat depressiviteit de hart- en vaatziekten als volksziekte naar de kroon steekt?

Omraam Mikhaël Aïvanhov stelt in de ontwikkeling van geneesmiddelen vast, dat er sprake is van een ontwikkeling van het grove naar het subtiele, zoals dat ook in de natuurkunde heeft plaatsgevonden. In een voordracht uit 1967 illustreert hij dit bijvoorbeeld aan de hand van de ontdekking van de hormonen, en hoe die via de endocriene klieren hun werk doen. Hij vraagt zich af in hoeverre de medische wetenschap zal doorpakken en bereid zal zijn te erkennen dat deze klieren zelf weer bestuurd en gevoed worden door nog subtielere organen… (zou Hippocrates, de aartsvader van de Westerse geneeskunde, toen hij in India was, zijn onderwezen in de leer van de chakra’s?) Juist voor het verband tussen materie en het immateriële, de geest, en hoe ze tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen zoals bij gezondheid en ziekte, kan de spirituele filosofie en pedagogie van Omraam Mikhaël Aïvanhov van onschatbare waarde zijn.

U vindt dit artikel geschreven door Klaas Laan vanaf pag.10 van het VNGK 2/09.