Granaatappel voor de prostaat

2 mei 2016

Door: Fleur Kortekaas

Er is grote belangstelling voor voeding en haar rol in de preventie en behandeling van prostaatkanker. Een van die voedingsmiddelen is de granaatappel. Het sap of het extract van granaatappel bevat plantaardige verbindingen die effectief zijn in de vermindering van oxidatieve stress en ontstekingen. Bovendien zijn granaatappelsap en haar metabolieten uitvoerig bestudeerd voor hun in vivo en in vitro effecten op prostaatkankercellen.

Klinisch onderzoek bevestigt dat granaatappelsap van invloed is op de snelheid waarmee PSA wordt geproduceerd. Het Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) is een eiwit dat normaal in geringe mate in het bloed aanwezig is. Het wordt gevormd in het klierweefsel van de prostaat, zowel in een gezonde als in een zieke prostaat. Bij prostaatkanker is PSA verhoogd.

Onderzoek naar de werking van granaatappelextract op de verdubbelingstijd van PSA werd uitgevoerd onder mannen met stijgende PSA-niveaus na hun eerste behandeling voor prostaatkanker (n=183). De verdubbelingstijd van PSA (PSADT) is de tijdperiode waarin de beginwaardes van PSA zijn verdubbeld. Des te korter deze periode is, des te slechter de prognose. Des te minder snel de PSA spiegels stijgen, des te gunstiger de prognose. Verder werd ook het effect van granaatappelsap specifiek bestudeerd voor die groep mannen met het genotype AA voor mangaansuperoxidedismutase (MnSOD). Bij mannen met dit genetische profiel is de activiteit van dit anti-oxidatieve beschermende lichaamseigen enzym beperkt. Het vermoeden bestaat dat juist deze groep mannen zou kunnen profiteren van de anti-oxidatieve eigenschappen van granaatappelsap.

Mannen werden willekeurig toegewezen aan de actieve groepen en de placebo groep (extract: n = 102; placebo: n = 64, sap: n = 17). De gemiddelde PSADT was verhoogd van 11.1 maanden bij aanvang van de studie tot 15.6 maanden in de placebogroep (P<0.001), in vergelijking met een stijging van 12.9 maanden bij aanvang van de studie tot 14,5 maanden in de granaatappelextract-groep (P = 0.13) en een verhoging van 12,7 bij aanvang van de studie tot 20,3 in de granaatappelsap-groep (P = 0.004). Geen van deze verschillen waren statistisch significant tussen de groepen.

In de subgroep mannen met het MnSOD genotype was wel een statistisch significant verschil tussen de behandel en placebogroep te zien: placebo patiënten ervoeren een 1.8 maandverandering in de gemiddelde PSADT van 10.9 maanden bij aanvang van de studie tot 12,7 maanden (P = 0,22), terwijl de extract patiënten een 12 maanden verandering ervoeren in gemiddelde PSADT van 13,6 op basislijn tot 25.6 maanden (P = 0,03).
Patiënten die granaatappelsap gebruikten ervoeren een verandering van 11.3 maanden in gemiddelde PSADT van 13.0 bij aanvang van de studie tot 24.3 maanden aan het einde van de studie.

Het granaatappelextract vertraagde de PSADT met een factor 7 ten opzichte van placebo bij mannen die extra gevoelig zijn voor oxidatieve stress. Granaatappelsap vertraagde de PSADT met een factor 6. Met andere woorden: PSA verdubbelde zeven keer minder snel door het gebruik van granaatappelextract en zes keer minder snel door granaatappelsap. (Pantuck et al., 2015).

Het hele artikel is hier te lezen.

Bron:
Pantuck, a J., Pettaway, C. a, Dreicer, R., Corman, J., Katz, a, Ho, a, … Heber, D. (2015). A randomized, double-blind, placebo-controlled study of the effects of pomegranate extract on rising PSA levels in men following primary therapy for prostate cancer. Prostate Cancer and Prostatic Disease, 18(3), 242–248. http://doi.org/10.1038/pcan.2015.32