Granaatappelsap beperkt schade hartaanval

3 oktober 2017

Nederland telt ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Dagelijks sterven in Nederland ruim 100 mensen aan een hart- of vaatziekte. En worden 1.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hart- of vaatziekte. Daaronder veel mensen met een instabiele angina pectoris of een myocardinfarct.

Bij deze aandoeningen is de bloedtoevoer naar het hart ernstig tekortgeschoten door aderverkalking. Herstel is mogelijk, alleen de reperfusieschade na een infarct dreigt nog verdere schade aan te richten en moet voorkomen worden. Reperfusieschade ontstaat doordat zuurstofrijk bloed zuurstofarm (hart)weefsel ingaat en dit leidt tot een verhoogde productie aan schadelijke vrije radicalen. Granaatappelsap heeft cardioprotectieve eigenschappen omdat antioxidanten in het sap deze vrije radicaalvorming na reperfusie kunnen wegvangen

In een studie naar de beschermende werking van granaatappelsap dronken patiënten met instabiele angina pectoris of patiënten met een hartaanval gedurende hun ziekenhuisopname iedere dag 200 ml granaatappelsap. De bloeddruk, het hart ritme alsook de duur, intensiteit en frequentie van de pijn op de borst werden bijgehouden. Aan het einde van het ziekenhuisverblijf had de groep patiënten die granaatappelsap had gedronken minder reperfusieschade, ten opzichte van de groep patiënten die geen sap hadden gekregen (Razani, Dastani, & Kazerani, 2017).

Bron:
Razani, Z., Dastani, M., & Kazerani, H. R. (2017). Cardioprotective Effects of Pomegranate (Punica granatum) Juice in Patients with Ischemic Heart Disease. Phytotherapy Research.