Hart- en vaatziekten in Nederland 2013

6 januari 2014


In december 2013 publiceerde de Hartstichting cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte aan hart- en vaatziekten (HVZ) (Vaartjes, Koopman, van Dis, Visseren, & Bots, 2013).

Vanaf het jaar 1972 met de hoogste sterfte, daalt de sterfte aan hart- en vaatziekten gestaag. In de laatste jaren lijkt de daling aan hart- en vaatziekten af te vlakken. Deze afvlakking is mogelijk het gevolg  van ongunstige trends van risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals toename van overgewicht.

De Hartstichting heeft onderzocht of patiënten met HVZ een verhoogd risico op kanker hebben. Het bleek dat van deze groep mannen een 13% en vrouwen een 48% hogere incidentie van kanker hadden t.o.v. de algemene bevolking met een zelfde leeftijd- en geslachtverdeling. Roken was de belangrijkste risicofactor voor kanker bij patiënten met HVZ, terwijl abdominaal overgewicht het risico op borstkanker bij vrouwen verhoogde.

Het percentage rokers onder de mannen is gedaald van ca. 80% beginjaren zestig naar 26% in 2012 en onder vrouwen van ca. 40% naar 26%. De daling onder mannen en vrouwen lijkt de laatste jaren te stagneren. Minder dan 10% van de volwassenen eet de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groente of fruit. Sinds eind jaren tachtig is de consumptie van groenten en fruit gedaald, maar de daling lijkt de laatste jaren minder sterk. De inname van verzadigd vet blijft hoog en is nauwelijks veranderd in de laatste tien jaar. Het aantal personen dat voldoende beweegt is de laatste tien jaar gestegen van 52 naar 58%.

Gunstige effecten van natuurgeneeskunde op cardiovasculair risico werden eerder gepubliceerd door onderzoekers van de Bastyr Universiteit voor Natuurgeneeskunde in Canada. Meer informatie over deze studies kun je lezen in de publicaties van het onderzoek (Seely et al., 2013).

Bronnen:
Seely, D., Szczurko, O., Cooley, K., Fritz, H., Aberdour, S., Herrington, C., . . . Guyatt, G. (2013). Naturopathic medicine for the prevention of cardiovascular disease: a randomized clinical trial. CMAJ, 185(9), E409-416. doi: 10.1503/cmaj.120567.
Vaartjes, I., Koopman, C., van Dis, I., Visseren, F., & Bots, M. (2013). Hart-en vaatziekten in Nederland 2013, cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Hartstichting.