Helderheid over criteria zorgverzekeraars MBK en/of PsBK

25 november 2014

De zorgverzekeraars hebben besloten dat alle praktiserende therapeuten 1 januari 2017 moeten beschikken over aantoonbare kennis van Medische Basiskennis (MBK) en/of Psychosociale Basiskennis (PsBK), die voldoet aan de PLATO eindtermen. Vrijstellingen verkregen door eerder gevolgde opleidingen binnen het complementaire veld worden niet geaccepteerd. Veel praktiserende therapeuten zullen daarom opnieuw lessen moeten volgen en een diploma MBK of PsBK opnieuw moeten gaan behalen.

Het volgen van een hbo-opleiding MBK of PsBK volgens de laatste criteria is mogelijk bij één van de geaccrediteerde opleidingen, zoals hieronder genoemd. Ook het examen, volgens de vernieuwde richtlijnen kan dan bij het desbetreffende opleidingsinstituut worden afgenomen. Waardoor je in het abituriëntenregister van CPION of SNRO wordt opgenomen.

Geaccrediteerde opleidingen
Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai, Beroepsopleiding Iokai Shiatsu, BivT, Con Amore, Dutch University College, EISRA, Energieschool.nl, Hogeschool NTI, Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem, HOLOS Academie, Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde, Natuurgeneeskundig Centrum, Nederlandse Academie voor psychotherapie, Nederlandse school voor Kinesiologie, NOGG, Opleidingsinstituut RTN / Stichting O.P.V., Ortho Linea, OVW.Training, PAVO Hogeschool, School voor homeopathie, School voor voetreflexologie, Shenzhou Open University of Traditional Chinese Medicine, Sonnevelt Opleidingen, Total Health Opleidingen,Traditional Chinese Medicine Academie Nederland, TranceArt Academie, Vita Opleidingen en Zen Shiatsu. Klik hier voor een actueel en compleet overzicht.

De zorgverzekeraars bieden de huidige praktiserende therapeuten, die eerder een opleiding hebben gevolgd en nog niet was geaccrediteerd, wel de mogelijkheid hun kennis aan te tonen. Dit kan door middel van een landelijk examen, waardoor je de opleiding niet opnieuw hoeft te volgen. Er zal een Centraal Exameninstituut voor de Complementaire Zorg (CECZ) worden opgericht, dat examens zal afnemen waarin de MBK/PsBK volgens de PLATO eindtermen wordt getoetst. Deze examens zijn toegankelijk voor alle reeds praktiserende therapeuten in de complementaire zorg. Ook therapeuten met een verlopen BIG registratie kunnen middels dit examen aantonen dat zij over voldoende kennis beschikken. Het streven is om vanaf 15 maart 2015 de eerste examens af te nemen. Vanaf november zullen ontwikkelingen over dit Exameninstituut worden gepubliceerd op de website: www.centraalexamineren.nl.
Ook bestaat de mogelijkheid om bij je eigen opleidingsinstituut, mits deze door CPION is geaccrediteerd, een versneld MBK of PsBK traject te volgen. De opzet van dit versnelde programma moet wel door CPION zijn goedgekeurd. Na het behalen van het examen voldoe je aan de eisen van de zorgverzekeraars. Let wel op want je mag alleen een versneld traject doen bij je eigen opleidingsinstituut als je in of na 2005 je opleiding daar hebt gevolgd. Als je dit bij een ander instituut doet zal CPION geen geldig diploma gaan verstrekken.

Overzicht: Wat geldt voor mij?
 
1. Ik ben een praktiserend therapeut en heb voor 2005 een opleiding MBK/PsBK gevolgd:
De zorgverzekeraars bieden jou niet de mogelijkheid om deel te nemen aan het landelijk examen middels het CECZ. Wil je dat jouw behandelingen na januari 2017 voor vergoeding van zorgverzekeraars in aanmerking blijven komen, dan dien je een geaccrediteerde opleiding HBO MBK of PsBK (opnieuw) te volgen, waarna je het door CPION of  SNRO geaccrediteerde diploma in het bezit krijgt.

2. Ik ben een praktiserend therapeut en heb in of na 2005 een opleiding MBK/PsBK gevolgd:
– Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan het landelijk examen middels het CECZ. Middels dit examen kun je aantonen dat je over de benodigde MBK/PsBK beschikt. Na het behalen van het CECZ examen voldoe je aan de eisen van de zorgverzekeraars.
– Je kunt bij je eigen opleidingsinstituut, mits deze door CPION is geaccrediteerd, een versneld MBK of PsBK traject volgen. De opzet van dit versnelde programma moet wel door CPION zijn goedgekeurd. Na het behalen van het examen voldoe je aan de eisen van de zorgverzekeraars. Let wel op want je mag alleen een versneld traject doen bij je eigen opleidingsinstituut, als je dit bij een ander instituut doet zal CPION geen geldig diploma gaan verstrekken.
– Wanneer moet ik het landelijk examen afleggen?
De zorgverzekeraars adviseren om uiterlijk 1 januari 2016 het examen af te leggen, zodat er voldoende tijd overblijft om eventueel een resterend opleidingstraject voor 1 januari 2017 af te ronden. Dit opleidingstraject mag je vervolgens ook bij je eigen opleidingsinstituut volgen mits deze CPION geacrediteerd is.

3. Wanneer hoef ik mij geen zorgen te maken over het bijscholen van mijn MBK/PsBK?
– Als jouw behandelingen niet in aanmerking hoeven te komen voor vergoeding van zorgverzekeraar.
–  Als je een door CPION of SNRO geaccrediteerde opleiding MBK/PsBK volgt. Je voldoet dan aan het einde van de opleiding aan de nieuwe criteria.
– Als je vrijstelling hebt voor MBK/PsBK doordat je dit in een andere (reguliere) Hbo-opleiding al met een voldoende hebt afgerond. Weten of jouw opleiding hier ook bij hoort? Kijk op de website van het CPION.
 
4. Indien ik eerder een MBK/PsBK opleiding heb gevolgd, kom ik dan in aanmerking voor vrijstellingen?
De geaccrediteerde opleidingen mogen geen vrijstellingen geven op onderdelen van de Medische- of Psychosociale basiskennis. De enige mogelijkheid om vrijstellingen te krijgen is door het volgen van het examen van de CECZ waarna er vrijstellingen voor bepaalde onderdelen kunnen volgen.