Het vermogen om zelf de regie te voeren over je welbevinden

17 februari 2014

Op 6 februari 2014 is een interview met Machteld Huber in Medisch Contact gepubliceerd. Sinds 2011 werkt Huber aan een nieuw concept gezondheid, dat inmiddels getoetst is bij diverse zorgprofessionals en patiënten. Voor dit werk heeft Huber in 2012 de ZonMw-parel ontvangen.

Dr. Machteld Huber van het Louis Bolk Instituut te Driebergen ontdekte dat de huidige definitie van de Wereld Gezondheids Organisatie (1948) niet meer voldoet: ‘Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en is niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek’. De wijze waarop 'gezondheid' gedefinieerd is, bepaalt in grote mate de manier waarop we met zorg omgaan. Onbedoeld stimuleert deze definitie  medicalisering van de zorg.

Op dit moment gaat 95%  van het zorgbudget naar het bestrijden van ziekte. Het is niet wenselijk dat patiënten en de gezondheidszorg hun focus op ziekte houden, terwijl – ondanks ziekte – een kwalitatief hoogwaardig en zinvol leven mogelijk is. ‘Vermogens als veerkracht (resilience) en het kunnen voeren van een eigen regie, ontbreken in het huidige concept, terwijl die ook door patiënten als heel relevant worden ervaren', stelt Hubert. Zij brengt naar voren dat gezondheid het dynamische vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf regie te voeren over hun welbevinden omhelst. Door de focus te verschuiven en ‘gezondheid’ meer aandacht te geven, leren beleidsmakers en politici anders te denken over invulling en preventie van de zorg. Dat is hard nodig in een maatschappij waarin het wenselijk is de zorg op een hoog en ook betaalbaar peil te houden.